Tin về hoạt động của đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế chào mừng ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10 và Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

15h:16, ngày 10/07/2019

Ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 46/SL về Tổ chức đoàn thể luật sư.  Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 149/QĐ- TTg ngày 14/01/2013, chọn ngày 10/10 hàng năm là ngày Truyền thống của luật sư Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng, một tin vui cho đội ngũ luật sư cũng như nhân dân cả nước . Vì vậy, việc tổ chức ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam hàng năm được Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư xác định là một sự kiện lớn, đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc của đội ngũ luật sư cả nước. 

Ngày 12/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Kế hoạch 163/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Sau đó, ngày 03/9/2019, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã có Công văn 357/LĐLSVN về việc triển khai hoạt động hướng tới Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã khuyến khích việc thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí vào dịp này.

Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những thành viên tích cực hưởng ứng  Chương trình chào mừng ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực và tích cực. Toàn thể luật sư và các tổ chức hành nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều nhất trí hưởng ứng với tinh thần cách mạng “một người vì mọi người” nên đã phát động Tuần lễ tư vấn miễn phí từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 04/10/2019 để thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí. Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi thông báo đến các phương tiện truyền thông, truyền hình, các mạng xã hội … trước khi triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý,  thông báo lĩnh vực trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân trên địa bàn để nhân dân giành thời gian đến tham dự và nhờ luật sư trợ giúp pháp lý.  Hoạt động thiết thực này nhằm thể hiện tinh thần của luật sư Việt Nam vì cộng đồng để phục vụ và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho xã hội.

Đồng thời, vào ngày 01/10/2019 Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết hợp với Hội nông dân Huyện Phú Lộc tổ chức một Hội nghị tuyên truyền pháp luật với nội dung tập huấn nâng cao kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các cán bộ nòng cốt của Hội Nông dân và Hội phụ nữ huyện Phú Lộc. Buổi chiều cùng ngày 01/10/2019 Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai việc tư vấn tại chỗ cho bà con nhân dân các xã nhưu xã Lộc Vĩnh, xã Lộc Tiến và Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, tạo dấu ấn và tình cảm với Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn về những đóng góp của đội ngũ luật sư trong hoạt động tư pháp nói chung và hoạt động trợ giúp pháp lý nói riêng.

Chắc chắn chương trình chào mừng ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam năm 2019 này sẽ thành công tốt đẹp và hoạt động luật sư, hành nghề luật sư trên cả nước sẽ ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN ./.

 

Một số hình ảnh về hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

LS. ThS. Đặng Thị Ngọc Hạnh - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế