Tổng Thư ký LĐLSVN tham dự Hội nghị tập huấn công tác chủ quản báo chí

14h:45, ngày 08/10/2017

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chủ quản báo chí.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan chủ quản báo chí bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cán bộ làm công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý báo chí thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.  

Quang cảnh  Hội nghị...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quán triệt những vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp quản lý đối với các cơ quan báo chí trực thuộc, trong đó, nêu một số ưu điểm của các cơ quan báo chí, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.    

Luật sư Nguyễn Văn Huyên, Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam...

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng quán triệt một số vấn đề cần quan tâm trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí; trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan công tác chủ quản báo chí.

Hội nghị tạo điều kiện để các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố... nắm được những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí, qua đó nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu, xử lý tình huống trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin và quản lý cơ quan báo chí thuộc phạm vi phụ trách.

Các đại biểu đại diện cho Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh…phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm về việc quản lý báo chí tại đơn vị mình. 

Hội nghị là dịp tốt giúp các đại biểu nắm bắt nội dung một số văn bản chỉ đạo quan trọng của Đảng về báo chí; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác quản lý báo chí, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí thời gian tới.

VPTH