vv thông báo để các luật sư sắp xếp thời gian tham gia phiên toà (vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm)

10h:18, ngày 11/22/2018

VP