Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

16h:53, ngày 07/02/2019

Liên đoàn Luật sư Việt Nam