Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp phiên lần thứ 29

Sáng ngày 30/3/2024, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III đã tổ chức phiên họp lần thứ 29.

z5298941820431 7d2ddaeeb884b5d7fd9d8483086bdbbd

Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam điều hành phiên họp. 

Phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Luật sư, Thạc sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Anh; Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền; Luật sư Nguyễn Hải Nam, cùng sự tham gia của các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, như:

– Thông qua dự kiến phân công Thường trực Liên đoàn và các Ủy ban, đơn vị triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2024 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

– Thông qua Tờ trình của Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Thông qua Nghị quyết phiên họp lần thứ 29 Nhiệm kỳ III…

z5298941835229 2be823afd3e3e9538654dafce6f05f90

Toàn cảnh phiên họp.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các thành viên đã đóng góp ý kiến nhiệt tình, thẳng thắn vào các nội dung thảo luận.