Bộ Tư pháp hợp tác truyền thông với VOV, VTV, TTXVN

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2023 – 2028.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc ký kết chương trình phối hợp có ý nghĩa quan trọng trước bối cảnh, yêu cầu của thực tiễn trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27 ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, cùng những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gần đây.

Nhấn mạnh công tác của Bộ, ngành Tư pháp không thể đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân nếu như không có sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí, đặc biệt là vấn đề hoàn thiện chính sách, thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, Bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của VTV, VOV, TTXVN để tiếp tục đồng hành, hợp tác để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ, chính trị chung và các nhiệm vụ, chính trị cụ thể của từng cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết, quá trình xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật cũng như thực tiễn của cơ quan thực thi pháp luật luôn phải được phản ánh sinh động, chính xác, kịp thời, trong đó có vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí.

Nhất trí với nội dung chương trình phối hợp, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ mong muốn thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp cùng các Ủy ban của Quốc hội cung cấp cho đội ngũ phóng viên thông tin một cách đầy đủ, kịp thời để đẩy mạnh hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật nói chung và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm nói riêng.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên đảm bảo đúng định hướng.

“Mong Bộ cung cấp cho báo chí những so sánh, nhất là các luật sửa đổi, những thông tin ưu việt, tính cấp thiết của việc sửa đổi luật. Đó chính là món ăn tinh thần mà công chúng, cán bộ, đảng viên rất cần, đặc biệt là những luật sửa đổi liên quan đến quá trình phát triển công nghiệp, quản lý kinh tế…”, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết.

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN kiến nghị, Bộ Tư pháp và 3 cơ quan báo chí phối hợp trong nhiệm vụ phản hồi, phản bác, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; lợi dụng chính sách để trục lợi; gây bất ổn xã hội; ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng.

“Hiện nay, việc có nguồn thông tin nhanh chóng, chuẩn xác để kịp thời đăng phát, truyền thông đến công chúng là rất hiệu quả để phản hồi, chỉnh hướng những luồng thông tin bất lợi trong thực thi chính sách”, bà Vũ Việt Trang nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc VTV Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, lĩnh vực tư pháp, pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật có phạm vi rộng và khó. Do đó, ông đề nghị sau lễ ký kết, các đơn vị cần phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm, trong đó xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm; tổ chức sơ kết giữa kỳ; đổi mới cách làm, chú trọng truyền thông trên nền tảng số để các tầng lớp nhân dân dễ tiếp cận.

Tại buổi lễ, thay mặt 4 cơ quan, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc VTV Lê Ngọc Quang, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã ký chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2023 – 2028, tập trung vào 7 nhóm vấn đề.

Trong đó, các cơ quan phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế, thẩm định, góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Bên cạnh đó, thông tin, truyền thông rộng rãi trên các kênh/sản phẩm thông tin báo chí của VTV, VOV, TTXVN về những nội dung như phổ biến, truyền thông về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 27; các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thông tin chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Tư pháp; giáo dục, vận động người dân xây dựng ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt…/.

240323 ky ket 12

Các đại biểu dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm.

(Theo vov.vn, moj.gov.vn)