Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người tập sự hành nghề luật sư của đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII (2019 – 2024) của Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm và với mục đích nhằm trang bị, tổ chức học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, pháp luật về luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt nam cho người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn, qua đó kiểm tra, giám sát người tập sự hành nghề luật sư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm, từ ngày 26 đến 29/12/2019, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người tập sự hành nghề luật sư tại Văn phòng Đoàn – số 46 Y Jút, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk. Đây là Lớp bồi dưỡng đợt 2 trong năm 2019, sau Đại hội nhiệm kỳ VIII của Đoàn luật sư.

963548 6374565fd26c4e1c88faa7f1a1186907mv2

Nội dung, chương trình Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật bao gồm

– Kiến thức pháp lý, áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án Hình sự; các vụ, việc Dân sự; Hôn nhân gia đình; Lao động; Kinh doanh thương mại; Hành chính; các vụ, việc khác có liên quan đến pháp luật.

– Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, giải quyết các tình huống.

– Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư. Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt nam. Điều lệ; Nội quy; Quy chế khen thưởng, kỷ luật.

– Kiểm tra, thu hoạch. Tổng kết, bài học kinh nghiệm

Năm 2019, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 23 người đăng ký tập sự hành nghề luật sư, cùng với 08 người đã hoàn thành thời gian tập sự, người đã dự kiểm tra hết tập sự nhưng chưa đạt. Tổng số người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn hiện nay là 31 người. Kỳ kiểm tra hết tập sự tháng 01/2020, Đoàn có 06 người dự kiểm tra, đã có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự kiểm tra.

963548 e6f241db17a24235b3d33d7f9d9a0e56mv2

Tháng 12/2019, Hội đồng luật sư toàn quốc Liên đoàn luật sư Việt nam đã ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt nam theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ, ngày 13/12/2019 thay thế Bộ quy tắc năm 2011, ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý kỷ luật theo Quyết định số 203/QĐ-HĐLSTQ ngày 19/12/2019 thay thế cho quy chế số 68/QĐ-BTVLĐLSVN năm 2012. Cùng với các Bộ Luật, các Luật đã sửa đổi, bổ sung được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành, Ban Chủ nhiệm đã tổng hợp, biên soạn cuốn “Tài liệu học tập dành cho người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk”, với hơn 80 tình huống tổng hợp từ các nguồn tư liệu của Bộ Tư pháp, Học viện tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt nam và một số vụ án, vụ việc chọn lọc đã xét xử tại 02 cấp Tòa án ở địa phương được mã hóa, công khai trên Cổng thông tin TANDTC, để chỉnh lý, sửa đổi mang tính thực tiễn, phù hợp thực tế và việc học tập, nghiên cứu, với hy vọng đây là tư liệu để người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn nghiên cứu, học tập trong thời gian tập sự hành nghề luật sư, không những để đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ kiểm tra hết tập sự mà có thể còn là cẩm nang, hành trang sau khi trở thành luật sư chính thức để thực hiện chức năng xã hội, sứ mệnh cao cả của người luật sư Việt nam trong hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần, thái độ nghiêm túc trong việc học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng, việc kiểm tra thu hoạch những người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn đăng ký tham gia Lớp bồi dưỡng, đặc biệt là những người tập sự đăng ký tập sự tháng 9/2019, mới được 1/4 thời gian tập sự.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư thời gian, công sức, tổng hợp, biên soạn, chuẩn bị tài liệu học tập, cử luật sư có kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, tâm lý học, có nghiệp vụ sư phạm để truyền đạt, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho những người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn.

Theo hướng dẫn thực hiện Thông tư 19/2013/TT-BTP về tập sự hành nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt nam, Ban Chủ nhiệm cũng đã xây dựng Nghị quyết, quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tập sự hành nghề luật sư trong năm 2020, nhắc nhở các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư hướng dẫn, những người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các quy định, văn bản hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt nam trong việc nhận, hướng dẫn và tập sự hành nghề luật sư.

Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk