Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam gặp mặt phóng viên nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 12/06 tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan báo chí phía Nam nhân Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Biên tập, phóng viên, cộng tác viên và cán bộ nhân viên các cơ quan báo chí.

hinh%202Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thông tin về những kết quả đạt được trong năm 2022 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, Luật sư Nguyễn Văn Hậu đã thông tin về những kết quả đạt được trong năm 2022 của Liên đoàn, và đóng góp của Liên đoàn vào công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về hoạt động hành nghề của Luật sư và các hoạt động phối hợp với các cơ quan báo chí.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết, tính đến 31/12/2022, cả nước có 17.317 Luật sư. Trong đó, đội ngũ Luật sư Việt Nam đã tham gia, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực hành nghề như: Tranh tụng ở các vụ án hình sự; dân sự, kinh tế, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng; trợ giúp pháp lý và các dịch vụ pháp lý khác.

Bên cạnh đó, Luật sư Hậu khẳng định, Liên đoàn Luật sư Việt Nam còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý do các cơ quan Đảng và Nhà nước giao.

Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, hầu hết các dự thảo luật của các cơ quan Trung ương và cơ quan tư pháp chủ trì hay thẩm định đều được lấy ý kiến đóng góp của Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng nhiều hình thức, như: Đóng góp bằng văn bản, tham dự các cuộc họp, các hội thảo do các cơ quan, Quốc hội, các bộ ngành tổ chức. Trong năm 2022, Liên đoàn đã đóng góp vào 20 văn bản pháp luật và các văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

DSC09280Quang cảnh buổi gặp mặt.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với hoạt động bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư và học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề Luật sư. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để quảng bá về Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nghề Luật sư ở Việt Nam, tăng cường phối hợp giữa Cơ quan truyền thông của Liên đoàn với các ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn và với hoạt động hành nghề của đội ngũ Luật sư.

hinh%201Phóng viên Hải Duyên, Báo Vnxpress chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các các phóng viên đánh giá cao việc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư đã tạo điều kiện cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý cho các phóng viên nhằm phục vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin về hoạt động của giới Luật sư.

Bên cạnh đó, các phóng viên theo dõi mảng pháp luật mong muốn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan báo chí để thông tin về Luật sư, về công tác hành nghề Luật sư đến với công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.