CUỘC THI ” TÌM KIẾM Ý TƯỞNG SÁNG TẠO BIỂU TRƯNG (LOGO), KHẨU HIỆU (SOLOGAN) VÀ MÔ PHỎNG ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ (APP) CỦA BỘ PHÁP ĐIỂN VIỆT NAM

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [344.34 KB]

 

Văn bản số 4660/BTP-KTrVN ngày 03/10/2023 của Bộ Tư pháp.