Đảng Đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm việc với Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng

Sáng ngày 28/7/2023, tại Đà Nẵng, Đảng Đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã làm việc với Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng. Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và ông Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc.

z4554233294839 4c555a00c517e01fa6b1299fb615da89

Toàn cảnh Đảng Đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm việc với Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng.

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; đại diện một số sở, ban ngành, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng và các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Đảng Đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của các cơ quan có liên quan, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thay mặt Đảng Đoàn trân trọng chúc mừng những thành tựu quan trọng của TP. Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của Thành uỷ và các cấp, các ngành của thành phố với Đảng Đoàn, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói chung và với công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng nói riêng.

Đảng Đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm ủng hộ để mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và TP. Đà Nẵng ngày càng phát triển tốt đẹp; tạo điều kiện để tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng ngày càng tương xứng là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức hành nghề và của giới Luật sư tại một thành phố năng động và phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới của Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thống nhất ý kiến của Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và nhấn mạnh cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề và đội ngũ Luật sư. Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ tới của Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng và yêu cầu Đoàn Luật sư cần chủ động đề xuất các chương trình, kế hoạch hoạt động với thành phố trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định để triển khai thực hiện, góp phần thiết thực vào sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.