DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC UB, DV, DT TRỰC THUỘC LIÊN ĐOÀN

TT Ủy ban, đơn vị/Họ và tên Chức vụ đang đảm nhiệm Chức danh được Ban Thường vụ nhiềm kỳ III bổ nhiệm Điện thoại Email
I Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng:
1 LS. Nguyễn Đình Thơ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Khánh Hòa Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0913.460.889 nguyendinhtho.ls@gmail.com
2 LS. Lê Quang Y Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Đồng Nai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0913.640.227 lslequangy@gmail.com
3 LS. Phan Thông Anh Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bình Phước Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0918758888 thonganh@vinalaw.vn
4 LS. Trương Nhật Quang Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0913.520.088 quang.truong@ykvn-law.com
5 LS. Chu Thị Trang Vân Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0903427787 chuthitrangvan@yahoo.com 
6 LS. Cao Thị Nga Văn phòng Liên đoàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0983814950 nga.ct@liendoanluatsu.org.vn
II Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư:
1 LS. Trương Xuân Tám Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0908.960.608 tam.tuong@tam-associates.vn
2 LS. Trần Minh Trị Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS TP. Cần Thơ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0908.365.369 lsminhtri@gmail.com
3 LS. Nguyễn Huy Thiệp Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0913.215.264 vplsthiepvacongsu@gmail.com
4 LS. Hồ Xuân Hợp Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Nghệ An Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0946.304.999 congtyluattbd@gmail.com
5 LS. Tạ Quang Tòng Ủy biên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Đăk Lăk Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0855217777 lstqtong@gmail.com
6 LS. Nguyễn Hoàng Tiến Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP.Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0913315159 vanphongluatsuducthinh@gmail.com 
7 LS. Bùi Quang Nghiêm Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0903.839.869 nghiem.bui@nghiemchinh.com
8 LS. Phạm Đức Hùng Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS tỉnh Long An Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0938.604.586 hung.mekong9@gmail.com 
III Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý:
1 LS. Diệp Thị Hoài Nam Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0913.527.774 nam.diep@ykvn-law.com
2 LS. Hà Hải Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0903.704.618 hahailuatsu68@gmail.com
3 LS. Đặng Thị Ngọc Hạnh Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0913.495.636 lshanhvn@gmail.com
4 LS. Nguyễn Đình Hải Ủy viên HĐLSTQ, Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Đồng Nai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0913.875.228 luatsuhai2015@gmail.com 
5 LS. Đỗ Trọng Hải Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0913.529.626 hai.do@bizlink.vn
IV Ủy ban  Khen thưởng, kỷ luật:
1 LS. Nguyễn Thế Phong Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Đoàn Luật sư tỉnh Long An Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0903.688.837 lsnguyenphong@gmail.com
2 LS. Nguyễn Thị Hồng Thắm Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0983.398.198 hongthamlawyer@yahoo.com
3 LS. Lương Minh Khang Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Đăk Nông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0977.647.449 doanluatsutinhdaknong@gmail.com
4 LS. Bùi Đình Sơn Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Hưng Yên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0913.656.989 vanphonglsphucson@gmail.com 
5 LS. Nguyễn Trọng Điệp Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Nghệ An Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0903.260.308 diepluatsu@gmail.com
6 LS. Lưu Văn Tám Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0934.155.478
0967.946.679
lsluuvantam@gmail.com
7 LS. Lê Đăng Tùng Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0903.253.285 tunglawyer2000@gmail.com
V Ủy ban Quan hệ quốc tế:
1 LS. Trần Tuấn Phong Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế 0913.531.288 phong@vilaf.com.vn
2 LS. Trương Trọng Nghĩa Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế 0903.811.378 nghia.truong@ykvn-law.com
3 LS. Huỳnh Phương Nam Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế 0913.513.380
0982.987.985
huynhnamlawfirm@gmail.com
4 Ls. Trần Thùy Dung Phó Văn phòng Liên đoàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế 0904.377.130 dung.tt@liendoanluatsu.org.vn
VI Ủy ban Kinh tế, tài chính:
1 LS. Nguyễn Thị Hương Lan Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Thái Bình Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0989.186.618 luatsuhuonglan@biclaw.vn
2 LS. Trịnh Ngọc Ninh Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0913.762.466 lsninhhoanggia@gmail.com 
3 LS. Lê Tuấn Khanh Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Cần Thơ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0913.184.800 vplslekhanh@gmail.com 
4 LS. Nguyễn Thị Đinh Hương Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0985.709.888 ngdinhhuong@gmail.com
5 LS. Nguyễn Văn Cựu Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0908.256.789 nvcuu02@yahoo.com
6 LS. Nguyễn Trường Thành Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0913.870.099
VII Trung tâm truyền thông:
1 LS. Nguyễn Văn Hậu Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Giám đốc Trung tâm Truyền thông 0903.905.520 luatsuhau@legalvn.com
VIII Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Viêt Nam:
1 LS. Lê Cao Long Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Quảng Ninh Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật 0906.050.688 lecaolong@ymail.com
IX Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam:
1 LS. Trần Anh Đức Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư 0913.527.888 duc.tran@allenovery.com
2 LS. Lê Nết Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư 0909.759.699 net.le@LNTPartners.com
3 LS. Chu Thị Trang Vân Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0903427787 chuthitrangvan@yahoo.com 
4 LS. Phạm Văn Đàm Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hà Nội Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư 0903.443.153
0942.666.688
luatsuhoangdam@gmail.com
X Ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư:
1 LS. Trần Văn An Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bắc Giang Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0912.236.527 dananluatsu@gmail.com
2 LS. Vương Sơn Hà Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Tây Ninh Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0918.400.506 songhaluat@yahoo.com
3 LS. Võ Hồng Nam Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bình Định Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0989.821.112 ctynamluat@gmail.com 
4 LS. Lê Thanh Thuận Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Cà Mau Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0913.861.234 luatsulethanhthuan@gmail.com
5 LS. Tạ Ngọc Toàn Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Vĩnh Phúc Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0982.177.629 vplsnhantin@yahoo.com 
6 LS. Hoàng Thanh Bình Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Nghệ An Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0983.552.616 lshoangbinh@gmail.com
7 LS. Nguyễn Bảo Trâm Ủy viên HĐLSTQ, Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0913.910.069 luatsubaotram@saigonluat.vn
tram7@saigonluat.vn
XI Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam:
1 LS. Nguyễn Xuân Anh Phó Tổng thư ký Liên đoàn Chánh Văn phòng Liên đoàn 0988.598.868 lawyer.anhnx@gmail.com
2 LS. Nguyễn Thị Kim Lan Phó Văn phòng Liên đoàn Phó Văn phòng Liên đoàn 0913.993.066 lan.ntk@liendoanluatsu.org.vn
3 LS. Trần Thùy Dung Phó Văn phòng Liên đoàn Phó Văn phòng Liên đoàn 0904.377.130 dung.tt@liendoanluatsu.org.vn
4 Bà Nguyễn Thị Tuyết Văn phòng Liên đoàn Phó Văn phòng Liên đoàn 0903.207.891 tuyetnguyen@liendoanluatsu.org.vn
XII Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP. HCM:
1 LS. Lê Hồng Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP Hồ Chí Minh 0983.343.679 vplshongnguyen@gmail.com
2 LS. Trần Tuấn Lợi Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS TP. Đà Nẵng Phó Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP Hồ Chí Minh 0913.417.914 lstuanloi75@gmail.com
3 LS. Huỳnh Tho Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Lâm Đồng Phó Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP Hồ Chí Minh 0918.865.140 vplsnhantin@yahoo.com 
4 LS. Lê Văn Nam Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bình Phước Phó Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP Hồ Chí Minh 0908.477.445
0908.637.570
lenamlawyer2002@yahoo.com