DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC UB, DV, DT TRỰC THUỘC LIÊN ĐOÀN

TT Ủy ban, đơn vị/Họ và tên Chức vụ đang đảm nhiệm Chức danh được Ban Thường vụ nhiềm kỳ III bổ nhiệm Điện thoại Email
I Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng:
1 LS. Nguyễn Đình Thơ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Khánh Hòa Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0913.460.889 [email protected]
2 LS. Lê Quang Y Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Đồng Nai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0913.640.227 [email protected]
3 LS. Phan Thông Anh Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bình Phước Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0918758888 [email protected]
4 LS. Trương Nhật Quang Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0913.520.088 [email protected]
5 LS. Chu Thị Trang Vân Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0903427787 [email protected] 
6 LS. Cao Thị Nga Văn phòng Liên đoàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0983814950 [email protected]
II Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư:
1 LS. Trương Xuân Tám Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0908.960.608 [email protected]
2 LS. Trần Minh Trị Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS TP. Cần Thơ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0908.365.369 [email protected]
3 LS. Nguyễn Huy Thiệp Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0913.215.264 [email protected]
4 LS. Hồ Xuân Hợp Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Nghệ An Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0946.304.999 [email protected]
5 LS. Tạ Quang Tòng Ủy biên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Đăk Lăk Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0855217777 [email protected]
6 LS. Nguyễn Hoàng Tiến Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP.Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0913315159 [email protected] 
7 LS. Bùi Quang Nghiêm Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0903.839.869 [email protected]
8 LS. Phạm Đức Hùng Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS tỉnh Long An Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư 0938.604.586 [email protected] 
III Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý:
1 LS. Diệp Thị Hoài Nam Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0913.527.774 [email protected]
2 LS. Hà Hải Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0903.704.618 [email protected]
3 LS. Đặng Thị Ngọc Hạnh Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Thừa Thiên Huế Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0913.495.636 [email protected]
4 LS. Nguyễn Đình Hải Ủy viên HĐLSTQ, Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Đồng Nai Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0913.875.228 [email protected] 
5 LS. Đỗ Trọng Hải Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý 0913.529.626 [email protected]
IV Ủy ban  Khen thưởng, kỷ luật:
1 LS. Nguyễn Thế Phong Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Đoàn Luật sư tỉnh Long An Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0903.688.837 [email protected]
2 LS. Nguyễn Thị Hồng Thắm Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0983.398.198 [email protected]
3 LS. Lương Minh Khang Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Đăk Nông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0977.647.449 [email protected]
4 LS. Bùi Đình Sơn Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Hưng Yên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0913.656.989 [email protected] 
5 LS. Nguyễn Trọng Điệp Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Nghệ An Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0903.260.308 [email protected]
6 LS. Lưu Văn Tám Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0934.155.478
0967.946.679
[email protected]
7 LS. Lê Đăng Tùng Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật 0903.253.285 [email protected]
V Ủy ban Quan hệ quốc tế:
1 LS. Trần Tuấn Phong Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế 0913.531.288 [email protected]
2 LS. Trương Trọng Nghĩa Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế 0903.811.378 [email protected]
3 LS. Huỳnh Phương Nam Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế 0913.513.380
0982.987.985
[email protected]
4 Ls. Trần Thùy Dung Phó Văn phòng Liên đoàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế 0904.377.130 [email protected]
VI Ủy ban Kinh tế, tài chính:
1 LS. Nguyễn Thị Hương Lan Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Thái Bình Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0989.186.618 [email protected]
2 LS. Trịnh Ngọc Ninh Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0913.762.466 [email protected] 
3 LS. Lê Tuấn Khanh Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Cần Thơ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0913.184.800 [email protected] 
4 LS. Nguyễn Thị Đinh Hương Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0985.709.888 [email protected]
5 LS. Nguyễn Văn Cựu Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0908.256.789 [email protected]
6 LS. Nguyễn Trường Thành Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính 0913.870.099
VII Trung tâm truyền thông:
1 LS. Nguyễn Văn Hậu Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Phó Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Giám đốc Trung tâm Truyền thông 0903.905.520 [email protected]
VIII Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Viêt Nam:
1 LS. Lê Cao Long Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Quảng Ninh Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật 0906.050.688 [email protected]
IX Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam:
1 LS. Trần Anh Đức Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư 0913.527.888 [email protected]
2 LS. Lê Nết Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư 0909.759.699 [email protected]
3 LS. Chu Thị Trang Vân Ủy viên HĐLSTQ, ĐLS TP. Hà Nội Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng 0903427787 [email protected] 
4 LS. Phạm Văn Đàm Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hà Nội Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư 0903.443.153
0942.666.688
[email protected]
X Ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư:
1 LS. Trần Văn An Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bắc Giang Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0912.236.527 [email protected]
2 LS. Vương Sơn Hà Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Tây Ninh Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0918.400.506 [email protected]
3 LS. Võ Hồng Nam Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bình Định Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0989.821.112 [email protected] 
4 LS. Lê Thanh Thuận Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Cà Mau Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0913.861.234 [email protected]
5 LS. Tạ Ngọc Toàn Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Vĩnh Phúc Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0982.177.629 [email protected] 
6 LS. Hoàng Thanh Bình Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Nghệ An Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0983.552.616 [email protected]
7 LS. Nguyễn Bảo Trâm Ủy viên HĐLSTQ, Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Phó Trưởng ban Đạo đức nghề nghiệp luật sư 0913.910.069 [email protected]
[email protected]
XI Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam:
1 LS. Nguyễn Xuân Anh Phó Tổng thư ký Liên đoàn Chánh Văn phòng Liên đoàn 0988.598.868 [email protected]
2 LS. Nguyễn Thị Kim Lan Phó Văn phòng Liên đoàn Phó Văn phòng Liên đoàn 0913.993.066 [email protected]
3 LS. Trần Thùy Dung Phó Văn phòng Liên đoàn Phó Văn phòng Liên đoàn 0904.377.130 [email protected]
4 Bà Nguyễn Thị Tuyết Văn phòng Liên đoàn Phó Văn phòng Liên đoàn 0903.207.891 [email protected]
XII Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP. HCM:
1 LS. Lê Hồng Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Ủy viên Ban Chủ nhiệm ĐLS TP. Hồ Chí Minh Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP Hồ Chí Minh 0983.343.679 [email protected]
2 LS. Trần Tuấn Lợi Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS TP. Đà Nẵng Phó Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP Hồ Chí Minh 0913.417.914 [email protected]
3 LS. Huỳnh Tho Ủy viên HĐLSTQ, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Lâm Đồng Phó Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP Hồ Chí Minh 0918.865.140 [email protected] 
4 LS. Lê Văn Nam Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bình Phước Phó Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP Hồ Chí Minh 0908.477.445
0908.637.570
[email protected]