ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LÀO CAI

Ngày 02/6/2023, tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác Liên đoàn Luật sư Việt Nam do LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai.

cb928e87 ddbb 40b9 8a0c 385b466d23e6

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác còn có Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Liên đoàn và đại diện một số Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Về phía Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai có Luật sư Lê Trường Sơn, Chủ nhiệm Đoàn; 02 Phó Chủ nhiệm Đoàn gồm Luật sư Trần Mạnh Hùng và Luật sư Lê Thanh Hải; các luật sư đại diện Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai.

DSC08940

Đại diện BCN và HĐ KTKL Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai dự họp

Tại buổi làm việc, Luật sư Lê Trường Sơn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai, đã trình bày báo cáo về công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai. Theo đó, Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt công tác tổ chức và duy trì đều đặn hoạt động tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư, thường xuyên cử các luật sư của Đoàn tham gia đầy đủ công tác đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức; thực hiện đóng phí thành viên, phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư đầy đủ. Đoàn luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự hành nghề luật sư tham gia tập sự tại tổ chức hành nghề; cử các luật sư thành viên trong Đoàn tham gia các vụ án chỉ định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai đang tiến hành công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư dự kiến vào năm 2024.

Cùng với những kết quả đạt được, Luật sư Lê Trường Sơn và đại diện các luật sư trong Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai cũng báo cáo với Đoàn công tác một số khó khăn, vướng mắc mà Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai đang gặp phải, trong đó có việc Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai đã được UBND tỉnh Lào Cai bố trí 01 phòng làm việc nhỏ nhưng cơ sở vật chất và kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên gặp nhiều khó khăn, do không có nguồn lực để tuyển dụng và trả lương cho 01 nhân sự cơ hữu làm việc tại Văn phòng Đoàn. Thay vào đó, các Luật sư trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật của Đoàn phải luân phiên trực để thực hiện và triển khai các hoạt động thường xuyên của Đoàn.

Số lượng thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai có tổng cộng 21 luật sư; Đoàn chưa có tổ chức Đảng; hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn với các đối tác và Đoàn Luật sư các tỉnh biên giới của các nước lân cận cũng gặp nhiều hạn chế; thị trường dịch vụ pháp lý tại tỉnh Lào Cai vẫn chưa tương thích với quy mô và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; người dân và cộng đồng xã hội vẫn chưa được tuyên truyền, phổ biến về vai trò và vị trí của luật sư trong đời sống, sinh hoạt và làm ăn, buôn bán.

DSC08943

LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau khi lắng nghe các ý kiến, trao đổi của các luật sư đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai trong thời gian vừa qua, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Đoàn trong bối cảnh hiện tại. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Chủ nhiệm cùng Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai vẫn đóng góp tích cực, duy trì tốt các hoạt động tự quản của Đoàn, gắn kết các luật sư thành viên, phục vụ tương đối tốt một số hoạt động của tỉnh, nhất là tham gia công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo yêu cầu của UBND và MTTQ tỉnh, phân công luật sư tham gia các vụ án chỉ định theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam mong muốn Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngày càng chất lượng, qua đó, nâng cao vai trò và vị thế của luật sư trong cộng đồng xã hội; Chủ động phối hợp, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng hành nghề cho luật sư và người tập sự hành nghề luật sư; Tập hợp, phát huy vai trò của luật sư trong tranh tụng tại các phiên tòa, tăng cường hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh…

Đối với công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai sắp tới, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị Đoàn tiếp tục chuẩn bị, sớm xây dựng Đề án tổ chức đại hội, phương án xây dựng nhân sự theo quy định để trình UBND tỉnh và Liên đoàn Luật sư Việt Nam phê chuẩn.

Về công tác tổ chức Đảng tại Đoàn Luật sư, Liên đoàn sẽ gửi một số văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có liên quan cho Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai để Đoàn Luật sư nghiên cứu, từ đó có văn bản gửi tới cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị quan tâm hỗ trợ thành lập tổ chức Đảng tại Đoàn Luật sư.

Liên quan tới hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai có văn bản đề xuất hợp tác với các đối tác cụ thể, gửi về Liên đoàn Luật sư Việt Nam để xin ý kiến theo đúng quy chế và Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, sau đó báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và tạo sự đồng thuận cho các hoạt động đối ngoại của Đoàn. Trong quá trình triển khai các hoạt động, Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai nếu gặp vướng mắc, Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, cử luật sư có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ cho công tác hợp tác quốc tế của Đoàn.

Đối với những khó khăn về kinh phí hoạt động của Đoàn, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai có văn bản gửi Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai đề xuất cử Luật sư thành viên của Đoàn tham gia đóng góp tích cực vào công tác trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại tố cáo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản luật, phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất với UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ cho việc duy trì hoạt động thường xuyên của Đoàn Luật sư.

z4405117953637 ab97f1986f0faa536ea411e3a994152e

Ảnh chụp lưu niệm tại buổi làm việc

Ngay sau buổi làm việc, với những chia sẻ của Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh cho biết sẽ báo cáo với Thường trực Liên đoàn và Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam để có giải pháp nâng cao hơn nữa trách nhiệm chung đối với các Đoàn Luật sư địa phương, nhất là những Đoàn ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa.