Đoàn công tác Liên đoàn Luật sư Việt Nam về truyền thông và chuyển đổi số làm việc tại ĐLS tỉnh Quảng Bình

Ngày 01/12/2023, tại trụ sở Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn làm Trưởng đoàn phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam do ông Masanori Tsukahara – Chuyên gia dài hạn của dự án JICA làm đại diện, đã có buổi làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình để Khảo sát tình hình thực hiện công tác truyền thông và công tác chuyển đổi số tại ĐLS tỉnh Quảng Bình.

z4941877314328 eaa355e9b2f952486346236ad8378da2

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát, về phía Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình có Luật sư Đoàn Công Kê, Chủ nhiệm Đoàn cùng các Luật sư trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật và một số luật sư thành viên.

1d526dba b621 4d95 a0b7 9e88daa91be5

Luật sư Đoàn Công Kê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình

Mở đầu buổi làm việc, Luật sư Đoàn Công Kê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình đã trình bày báo cáo về công tác truyền thông và công tác chuyển đổi số của Đoàn. Theo đó, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 25/9/1990 theo  Quyết định số 633/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Đến nay, đã qua 33 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành. Qua 7 kỳ đại hội. Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình có tổng số 53 luật sư hoạt động tại 16 tổ chức hành nghề luật sư (5 công ty luật và 11 Văn phòng luật sư); 01 Trung tâm tư vấn pháp luật; có 07 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Về giới tính: Nam có 46 luật sư; Nữ 7 luật sư. Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình thành lập ngày 25/9/1990 theo  Quyết định số 633/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Đến nay, đã qua 33 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành. Qua 7 kỳ đại hội. Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình có tổng số 53 luật sư hoạt động tại 16 tổ chức hành nghề luật sư (5 công ty luật và 11 Văn phòng luật sư); 01 Trung tâm tư vấn pháp luật; có 07 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Về giới tính: Nam có 46 luật sư; Nữ 7 luật sư. Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình luôn tăng cường công tác phát triển , quản lý về hoạt động hành nghề của đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh; kiểm soát đầu vào của luật sư đảm bảo luật sư khi được công nhận phải có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về luật sư.

z4941875867958 16c6745e9a23359614a3dfd4e4dbda3d

Luật sư Dương Văn Thành, Ủy viên Hội đồng KT-KL
Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình

Đoàn Luật sư cũng đã phát huy vai trò tự quản, tăng cường công tác phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể để giám sát hoạt động hành nghề của luật sư là thành viên của Đoàn. Thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, đặc biệt là việc củng cố, kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Phối hợp với sở Tư pháp giám sát hoạt động của 6 Chi nhánh luật của cá tổ chức hành nghề luật sư các tỉnh bạn đăng ký hoạt động tại tỉnh Quảng Bình.

z4941875868010 3d30c4d6e67e752a280790e6afa52974

Ông Masanori Tsukahara – Chuyên gia dài hạn của dự án JICA

Đối với công tác truyền thông, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình thời gian qua đã thực hiện tương đối tốt, tích cực tuyên truyền nâng cao hình ảnh, vị thế của Đoàn Luật sư, các giá trị nhân đạo. Thay đổi nhận thức hành vi của cộng đồng, vận động các thành viên gia nhập đoàn luật sư, vận động chính sách. đã có nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền: tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình của tỉnh các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để phối hợp tuyên truyền.Các hình thức truyền thông được sử dụng bao gồm: truyền thông trực tiếp, thuyết trình trực tiếp cho người nghe tại cộng đồng, truyền thông đại chúng (tuyên truyền thông qua truyền hình, đài phát thanh, báo chí) và truyền thông gián tiếp (thông qua các hội nghị, hội thảo, báo cáo, tài liệu…).

z4941875880643 5f87b67e8501638c0dd642672ddb0756

Luật sư Trần Thùy Dung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế
Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đoàn Luật sư Quảng Bình đang duy trì vận hành trang thông tin điện tử của đoàn tại địa chỉ: doanluatsuquangbinh.vn từ năm 2019. Trang web là một công cụ truyền tải các hoạt động truyền thông với nội dung chi tiết và thường nhật đến người dân khi truy cập internet. Trang Web có nhiều chuyên mục phong phú, đăng tải các nội dung liên quan đến pháp luật và luật sư tư vấn cho Nhân dân trên các lĩnh vực, hiện có hàng nghìn người theo dõi sử dụng. Ngoài ra có các trang Facebook của các luật sư đồng nghiệp để đăng tải các thông tin từ hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, trả lời, giải đáp thức mắc, đưa tin , hình ảnh hoạt động của luật sư…

Đối với công tác chuyển đổi số, Để ứng dụng cơ sở hạ tầng của công nghệ thông tin vào họat động quản lý, tại văn phòng luật sư tỉnh Quảng Bình hiện trang bị 3 máy tính để bàn, 02 máy tính xách tay (laptop); 03 máy in tài liệu; 01 máy Scan để quét lại các giấy tờ bản cứng để lưu lại thành các file hình ảnh trên máy tính, điện thoại, dữ liệu, hình ảnh, file lưu trữ trên máy tính. Và chuyển các file yêu cầu phải có đóng đấu. Hầu hết các tổ chức hành nghề luật sư đều có máy tinh xách tay và máy tính bàn và có điện thoại thông minh để phục vụ cho công việc của luật sư và kết nối mạng.

Thực hiện tra cứu án lệ trên Internet, qua thư viện án lệ của Tòa án nhân dân tối cao, thư viện pháp luật, qua hệ thống cung cấp dữ liệu vầ văn bản pháp luật của Bộ tư pháp và trên Công báo của Văn phòng Chính phủ. Và một số bản án do Tòa án nhân dân Tối cao công bố theo quy định của pháp luật trên mạng Iternet.

Sử dụng công cụ tìm kiếm trên Google hiện tại miễn phí khi sử dụng, trừ một số trang Web phải yêu cầu đăng ký thành viên hoặc phải đóng phí hàng tháng.

Ban Chủ nhiệm đã có những hướng dẫn để các luật sư thành viên và các tổ chức hành nghề luật sư chuyển đổi nhận thức, đổi mới tư duy về hoạt động hành chính thông thường, mà phải áp dụng công nghệ truyền tải trên mạng. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên tuyền, phổ biến các quy định, văn bản chỉ đạo về thực hiện chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của các luật sư về vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin và việc sử dụng dữ liệu điện tử, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành trong Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ chuyển đổi số.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Một số luật sư làm công tác chuyển đổi số còn hạn chế chưa thông thạo máy tính, nhất là các luật sư cao tuổi, chưa được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin; trình độ nhận thức và sử dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Kinh phí dành cho thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số cho Đoàn luật sư gặp nhiều khó khăn cùng với hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của Đoàn Luật sư quá cũ, cấu hình thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu khi thực hiện chuyển đổi số.

z4941875878892 d125f29656b8414460b12d26490310f5

LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Sau khi lắng nghe báo cáo về tình hình triển khai công tác truyền thông và chuyển đổi số của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đoàn và mong muốn Đoàn Luật sư tiếp tục phát huy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngày càng chất lượng, qua đó, nâng cao vai trò và vị thế của luật sư trong cộng đồng xã hội.

z4941875867480 fa736429bf8cb50e652a1f12271faf6e

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình