Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024

Sáng 28/01, tại Đắk Nông, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024.

IMG 3313

Luật sư Lương Minh Khang, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Lợi, Trưởng phòng Hành Chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; các thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật và các Luật sư thuộc Đoàn.

Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, các tổ chức chuyên trách của Đoàn đã hoàn thành được nhiệm vụ chính trị của mình, thể hiện được vai trò là người đại diện, là cầu nối giữa các thành viên Luật sư với nhau và giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan, tổ chức khác. Trong hoạt động Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc đôn đốc, giám sát, kiểm tra hoạt động hành nghề của các Luật sư. Hoạt động xem xét kỷ luật Luật sư đã đi vào hoạt động tốt theo Quy chế.

IMG 3275

Luật sư Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông
báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Theo báo cáo trong năm 2023, Đoàn có 35 Luật sư và 07 tập sự hành nghề Luật sư. Trong năm 2023, Đoàn kết nạp mới 08 Luật sư. Có 10 văn phòng Luật sư, 03 công ty Luật, 09 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư đặt tại địa phương, 05 Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư đặt tại địa phương.

Trong năm 2023, các tổ chức hành nghề Luật sư, các Luật sư thành viên Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông đã thực hiện 66 vụ án chỉ định do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu; tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án dân sự 27 vụ, hành chính 03 vụ; số vụ việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 438 lượt khách hàng trong đó tư vấn cho người nghèo và dân tộc thiểu số chiếm 40%.

IMG 33011

Ông Nguyễn Xuân Lợi, Trưởng phòng Hành Chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn đã phổ biến Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các quy định và quy tắc mới đến các Luật sư thành viên nắm bắt kịp thời. Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được các Luật sư của Đoàn nghiêm túc thực hiện.

IMG 3235

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đoàn là bám sát phương hướng nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương, đặc biệt chấp hành sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh  kịp thời triển khai các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phục vụ tốt công tác chính trị tại địa phương.

IMG 3227

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm.

Trong năm 2024, Đoàn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V 2024 – 2029, ban hành Nội quy Đoàn Luật sư mới phù hợp với các quy định của pháp luật về Luật sư hiện hành, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Quy chế hiện hành của Liên đoàn.