Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tinh tọa đàm: Phát huy vai trò của luật sư trong hoạt động phổ biến pháp luật

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2020), để không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ luật sư trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở tư pháp tổ chức cuộc tọa đàm với nội dung:“Phát huy vai trò của luật sư trong hoạt động phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý” vào ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Tới tham dự cuộc tọa đàm có đồng chí Lê Viết Hồng, giám đốc Sở Tư pháp; Luật sư Phan Duy Phong, Chủ nhiệm Đoàn luật sư; Các Trưởng, Phó phòng, đơn vị thuộc Sở tư pháp; Các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các Luật sư, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Hà Tĩnh.

963548 158ae700c2e54750b11027bbe50185e6mv2

Toàn cảnh Hội nghị

Tại cuộc tọa đàm Luật sư Phan Duy Phong, Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã khai mạc nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì các văn bản pháp luật được Quốc hội ban hành ngày càng nhiều cho nên công tác phổ biến giáo dục pháp luật càng đóng vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống. Đội ngũ luật sư là những người được đào tạo bài bản về chuyên môn kiến thức pháp luật, có kỹ năng kinh nghiệm trong tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng…do đó cần phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng này trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đề nghị Sở tư pháp tăng cường phối hợp với Đoàn luật sư để tăng cường phát huy thực hiện công tác này trong thời gian tới. Đề nghị các luật sư thường xuyên cập nhật nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng kinh nghiệm, tích cực tham gia hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

963548 e212581adec04111b090b959dc633a6amv2

Luật sư Phan Duy Phong, phát biểu khai mạc

Tại cuộc tọa đàm đã trình bày 6 tham luận, trong đó có 4 tham luận của các luật sư và 2 tham luận của Sở tư pháp. Nội dung các tham luận chủ yếu đề cập đến các kết quả tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của đội ngũ luật sư, tập trung đề xuất các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đặc biệt để phát huy vai trò của đội ngũ luật sư trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong thời gian tới thì cần thực hiện tốt các nội dung sau:

– Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh cần tăng cường phối hợp trong việc triển khai thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Luật sư nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ này thực hiện.

– Đoàn Luật sư tỉnh tích cực động viên, khuyến khích các luật sư phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội chủ động, tích cực tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân.

– Sở Tư pháp cần tổng hợp các vướng mắc về thể chế liên quan đến việc xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý để kiến nghị trung ương hoàn thiện theo thẩm quyền, đồng thời thường xuyên theo dõi, tham mưu, khen thưởng kịp thời các cá nhân Luật sư tích cực tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Hầu hết các tham luận được đầu tư nghiên cứu kỹ, có chất lượng cao.

963548 79a0b3fd11484d868238873524d21f2dmv2

Các đại biểu tham gia trình bày tham luận

Phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở tư pháp đã đánh giá cao chất lượng của các tham luận trình bày tại tọa đàm. Ghi nhận những kết quả mà Đoàn luật sư đã tham gia tích cực vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua với nhiều hình thức phong phú đa dạng như: Tổ chức trợ giúp pháp lý đến các xã vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Phối hợp với Báo Hà Tĩnh và Đài phát thanh truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Luật sư của bạn”; Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng…Nhờ đó đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

963548 9d7f4910c1724249b2d2977b5213205cmv2

Đồng chí Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở tư pháp phát biểu ý kiến

Cuộc tọa đàm đơn giản, gọn nhẹ nhưng mang đầy đủ, ý nghĩa sâu sắc. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của luật sư trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đối với xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người luật sư, sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và xã hội đối với luật sư cũng như nghề luật sư.

Hương Hoài

Đoàn luật sư tỉnh Hà Tĩnh