Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động luật sư năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 11/02/2023, tại trụ sở Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Luật sư năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 để các Luật sư cùng nhau đánh giá lại một năm hoạt động của Đoàn luật sư, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Về tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị của tỉnh gồm Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án và đông đủ các Luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư.

1

(Luật sư Hồ Mai Huy – Phó chủ nhiệm trao Bằng khen của Liên đoàn luật sư Việt Nam cho Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận đã có thành tích trong việc xây dựng và phát triển đoàn năm 2022)

Tại buổi hội nghị, Luật sư Hồ Mai Huy – Phó Chủ nhiệm thay mặt Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo tóm tắt tổ chức và hoạt động Luật sư năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đoàn đã tổ chức các đợt tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở Đoàn và các tổ chức hành nghề luật sư nhân kỷ niệm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10) và Ngày pháp luật Việt Nam (09/11). Bên cạnh đó, Đoàn luật sư còn triển khai thực hiện một số mặt công tác như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư; tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; phối hợp tốt với Sở Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể trong hoạt động hành nghề luật sư. Ngoài ra, Đoàn phân công các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tham gia 100% án chỉ định theo yêu cầu cơ quan tố tụng, cử luật sư thành viên tham gia tại Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh.

2

(Luật sư Phạm Văn Phước – Chủ nhiệm và Luật sư Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ nhiện trao Giấy khen của Đoàn luật sư tỉnh cho các Luật sư đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động đoàn luật sư trong năm 2022)

Trong năm qua, các tổ chức hành nghề luật sư toàn tỉnh đã thực hiện tổng cộng 393 vụ việc. Số vụ việc tố tụng: 107 vụ. Số vụ việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác: 190, số việc trợ giúp pháp lý: 96 việc. So với năm 2021, trong năm 2022 các chỉ tiêu về số lượng vụ việc và giá trị của vụ việc đều tăng.

Tại buổi tổng kết, các đại biểu phát biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi một số vấn đề cần được hoàn thiện, khắc phục trong năm tới. Sau khi hoàn thành tham luận, các Luật sư thành viên đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của Đoàn luật sư, hoạt động điều hành theo hướng chuyên nghiệp. Trong năm 2023, là năm có ý nghĩa đặt biệt quan trọng, đây là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 2021- 2026. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng – kỷ luật, các luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư quyết tâm triển khai sâu rộng và có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ trọng tâm như Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Đoàn Luật sư, triển khai thực hiện mô hình Luật sư tư vấn miễn phí tại Ban Tiếp công dân cấp tỉnh và các địa phương theo chỉ đạo tại Văn bản số 5193/UBND-TCDNC ngày 28/11/2022 cùa UBND tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời áp dụng quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thu phí thành viên theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022. Ngoài ra, năm 2023 Đoàn Luật sư sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương để phối hợp với Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp tuyển sinh Lớp đào tạo nghề luật sư tại tỉnh Ninh Thuận nhằm tạo nguồn phát triển đội ngủ luật sư trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Từ những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Đoàn luật sư tập trung thêm một số nhiệm vụ như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho luật sư; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư, nhất là đội ngũ luật sư trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; công tác theo dõi, giám sát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân; phối hợp tích cực với Sở Tư pháp trong quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

3

(Các Luật sư thành viên tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm)

Nhân dịp tổng kết hoạt động Luật sư năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Đoàn Luật sư đã công bố Quyết định khen thưởng của Liên đoàn luật sư Việt Nam cho tập thể Đoàn Luật sư và các Luật sư thành viên đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động luật sư trong năm 2022. Đồng thời, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cũng tuyên dương và trao Giấy khen cho một số các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên có những đóng góp cho hoạt động của Đoàn Luật sư trong năm 2022.

Kết thúc hội nghị, Luật sư Phạm Văn Phước – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư mong muốn các luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, để năm 2023 Đoàn Luật sư hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.

(Luật sư Lê Hùng Vượng – Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận)