Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư

Thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư và Công văn số 610/UBND-NCVX ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao nhiệm vụ cho Đoàn Luật sư, vào ngày 25/11/2023, tại TP. Đồng Hới, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư cho các Luật sư và tổ chức hành nghề Luật sư.

IMG 5060
Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
giới thiệu chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư.
Chuyên đề “Một số vướng mắc của Luật sư khi tham gia tố tụng các vụ án kinh tế, tham nhũng và hướng hoàn thiện pháp luật” do Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam giới thiệu. Tham dự Lớp bồi dưỡng, ngoài toàn bộ các Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư và người tập sự hành nghề Luật sư tỉnh Quảng Bình, các Luật sư đến từ Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, còn có ông Nguyễn Văn Thìn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình; bà Nguyễn Thị Lài, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.
IMG 5040
Luật sư Đoàn Công Kê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Bình
trao đổi ý kiến về hoạt động tham gia TTHS của các Luật sư tại tỉnh Quảng Bình.
Sau phần phát biểu khai mạc của Luật sư Đoàn Công Kê, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình; Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài đã giới thiệu tóm tắt thực trạng Luật sư tham gia các vụ án hình sự nói chung và vụ án kinh tế, tham nhũng nói riêng. Cùng với chủ trương của Đảng, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 đã có nhiều quy định mới, tiến bộ, đề cao vị trí, vai trò, quyền và nghĩa vụ của Luật sư, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 về bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra, các Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Luật Thi hành tạm giữ tạm giam. Trong những năm qua, các Luật sư trong cả nước đã tham gia bào chữa 181.363 vụ án hình sự, trong đó có tới 92.771 vụ án hình sự theo yêu cầu chỉ định của các cơ quan THTT), đã góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan của các vụ án, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và các chủ thể xã hội.
IMG 5043
Luật sư Đặng Quang Linh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng trị
phát biểu ý kiến về thực trạng hoạt động Luật sư tham gia TTHS tại tỉnh Quảng Trị.
Tuy nhiên, trong quá trình tham gia tố tụng, từ tháng 5/2009 đến 31/12/2022, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được 477 đơn, thư yêu cầu bảo vệ quyền lợi Luật sư trong hành nghề, tập trung phổ biến là khó khăn trong việc bảo đảm thời hạn và thủ tục cấp Thông báo đăng ký bào chữa; một số trường hợp Luật sư bị đe dọa, hành hung hoặc bị buộc rời khỏi phiên tòa; gặp nhiều khó khăn trong việp gặp, tiếp xúc bị can ở Trại tạm giam trong giai đoạn điều tra. Tại Lớp bồi dưỡng, các Luật sư đã thảo luận sôi nổi, nhận diện các yêu cầu bảo vệ quyền lợi Luật sư, tìm ra các nguyên nhận, trong đó nhấn mạnh đến một số Luật sư nhận thức chưa đúng về vai trò, thiếu kỹ năng và bản lĩnh, ứng xử nghề nghiệp không phù hợp với các cơ quan và người THTT.
IMG 5042
Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế
tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).
Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài đã giới thiệu và chia sẻ một số suy nghĩ, nhận thức, kỹ năng và ứng xử nghề nghiệp đúc kết từ thực tiễn hành nghề Luật sư trong các vụ án hình sự của các Luật sư, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến cơ sở hình thành luận lý của Luật sư trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Đồng thời, thông qua thực tiễn tố tụng điều tra, truy tố và xét xử các vụ án đại án về kinh tế, tham nhũng thời gian qua, các Luật sư đã trao đổi sâu về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị kế hoạch thẩm vấn và dự thảo quan điểm pháp lý bào chữa, kỹ năng trao đổi và tạo sự đồng thuận với khách hàng, chuẩn mực trong ứng xử nghề nghiệp với các cơ quan và người THTT, nhất là đảm bảo văn hóa pháp đình trong tranh tụng tại phiên tòa.
IMG 5048
Các Luật sư đến từ Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư tổ chức tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) ngày 25/11/2023.
Nhiều Luật sư đã nêu các tình huống, trường hợp cụ thể gặp vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời cũng đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt lưu tâm đến quan hệ phối hợp giữa Liên đoàn, các Đoàn Luật sư địa phương với các cơ quan THTT, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật về TTHS nhằm nâng cao vị thế, vai trò của Luật sư ở Việt Nam hiện nay.
IMG 5064
Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế tặng hoa cho Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài sau khi kết thúc Lớp bồi dưỡng.
Các Luật sư tỉnh Quảng Bình tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư đã có điều kiện chia sẻ, gắn kết các hoạt động nghề nghiệp và giao lưu thắm tình đồng nghiệp với các Luật sư tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.
(Theo LSVN.VN)