Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 27/01, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động của Đoàn năm 2023, và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự Hội nghị có ông Trương Văn Tùng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Tính đến thời điểm hiện tại Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 93 Luật sư Đoàn luật sư năm 2023, trong đó số luật sư mới gia nhập Đoàn luật sư trong năm 2023 là 02 luật sư (trong đó có 70 luật sư nam, và 23 luật sư nữ). Hoạt động tại 41 Tổ chức hành nghề luật sư (31 Văn phòng Luật sư, 10 Công ty Luật; 05 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư đặt tại địa phương). Trong năm giảm 01 Văn phòng luật sư, và 02 chi nhánh.

1

Luật sư Võ Văn Thế – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2023, toàn Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện được 1.395 vụ, việc các loại, trong đó tham gia tố tụng (hình sự, dân sự, lao động, hành chính) được 266 vụ án. Tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 1.081 vụ, việc; Trợ giúp pháp lý 48 việc, vụ việc. Đã cử, phân công các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tham gia tố tụng trong 98 vụ án hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng 3 cấp chỉ định, giúp cho việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trong năm, Đoàn đã tổ chức thành công 01 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư cho 77 Luật sư  tham dự. Ngoài ra, Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long cử 01 luật sư trong Ban chủ nhiệm tham gia Hội đồng chuyên môn do Sở y tế tỉnh Vĩnh Long thành lập.

Cử 02 luật sư tham dự khoá tập huấn về bồi dưỡng kỹ năng truyền thông do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức, đồng thời cử 01 luật sư dự tập huấn về Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư.

Cũng tại Hội nghị Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo “Đơn khởi kiện” của Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Tại Hội nghị Đoàn luật sư lồng ghép dự thảo giới thiệu lấy phiếu thăm dò tín nhiệm, ứng cử đề cử Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2-24 2029.

Trong công tác thi đua khen thưởng năm 2023, Đoàn đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thống kê về công tác thi đua khen thưởng.

Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cử luật sư tham gia 100% các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng 03 cấp chỉ định kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

2

Luật sư Võ Văn Thế – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long
t
ặng bằng khen Liên đoàn luật sư Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2023

3

Luật sư Võ Văn Thế – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long
t
ặng giấy khen Đoàn luật sư cho tập thể, cá nhân Hoàn thành tố nhiệm vụ năm 2023

 Luật sư Võ Văn Thế – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long trong năm 2024 đưa ra 14 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Trong đó chú trọng công tac giám sát tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; tổ chức Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2024 – 2029…….

                                                                   Luật sư Lê Hữu Phước