Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng tổ chức Tổng kết Hoạt động năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024

Sáng ngày 27/01/2024, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn Luật sư năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024.

Tham dự hội nghị có đại diện: Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng; Đảng ủy khối cơ quan; Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Đà Năng; cùng hơn 150 Luật sư thành viên.

z5110548031912 a9976e5653d44bf021a6ecb1720a1cf6

03 Luật sư của Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng được Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

Theo báo cáo, năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể địa phương, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cùng các tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS) trên địa bàn thành phố đã nỗ lực hoạt động, đạt được những kết qủa đáng khích lệ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức nghề nghiệp – xã hội Luật sư, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng có 354 Luật sư thành viên; 40 người tập sự hành nghề luật sư; kết nạp mới 34 Luật sư. Số văn phòng luật sư 44, công ty luật 59; số Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư đặt tại địa phương 20. Trong đó, có 03 chi nhánh của công ty luật nước ngoài.

Trong năm 2023, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã tổ chức các buổi họp giao ban hàng quý giữa Ban Chủ nhiệm và trưởng các tổ chức hành nghề để trao đổi những vướng mắc, tâm tư trong quá trình quản lý cũng như hoạt động nghề nghiệp. Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng bắt buộc cho Luật sư; đồng thời tăng cường giám sát việc tập sự hành nghề luật sư tại các tổ chức hành nghề luật sư. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho người tập sự nghề luật sư trước các kỳ thi kết thúc tập sự. Các buổi bồi dưỡng này có ý nghĩa rất thiết thực, số lượng người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng đều đạt kết quả tốt trong kỳ thi kết thúc tập sự. Hoàn thành công tác sửa chữa, nâng cấp hội trường Đoàn Luật sư thành phố để phục vụ cho các hoạt động của Đoàn.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã phổ biến cho các tổ chức hành nghề thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí để chào mừng ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10). Tích cực cử Luật sư tham gia vào việc góp ý các văn bản luật theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố.

Các Luật sư của Đoàn đã tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan của thành phố thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng người nghèo và diện chính sách thông qua các hình thức: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, thực hiện đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác có liên quan. Phòng tư vấn pháp luật miễn phí tư vấn trên 60 lượt người yêu cầu tư vấn.

Đoàn cũng đã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và các báo cáo theo chuyên đề của Liên đoàn và chế độ báo cáo theo định kỳ cho Sở Tư pháp đúng thời gian quy định. Để thực hiện việc giám sát và bảo vệ quyền lợi cho luật sư thành viên trong quá trình hành nghề, Đoàn Luật sư thành lập mới 02 Ban chức năng gồm: Ban Bảo vệ Quyền lợi Luật sư và Ban Giám sát của Đoàn Luật sư. Hai ban chức năng này do 02 Phó Chủ nhiệm Đoàn làm Trưởng ban.

Trong năm 2023 các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư đã thực hiện giúp đỡ pháp lý, giải quyết 2.207 vụ việc. Doanh thu 101.000.000.000 đồng, nộp thuế 8.080.000.000 đồng. Các luận cứ bào chữa, bảo vệ của Luật sư đa phần được các cơ quan tiến hành tố tụng quan tâm chấp thuận.

Trong năm 2023, Ban Chủ nhiệm Đoàn nhận được 08 trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với các Luật sư của Đoàn. Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật đã giải quyết xong 05 trường hợp và còn 03 trường hợp đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

z5110548004335 2986219089d9605d3711ff7895fd10461

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Đà Nẵng tặng Giấy khen cho các Luật sư hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ban Chủ nhiệm Đoàn đã quyết định xóa tư cách thành viên Đoàn Luật sư thành phố đối với 11 Luật sư vì vi phạm nghĩa vụ đóng phí thành viên; quyết định kỷ luật với hình thức tạm đình chỉ tư cách Luật sư trong thời hạn 12 tháng đối với 01 Luật sư do vi phạm Luật Luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam; quyết định áp dụng hình thức tạm đình chỉ tư cách Luật sư trong thời hạn 12 tháng đối với 01 Luật sư do vi phạm pháp luật hình sự. Có 03 Luật sư của Đoàn được Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý; Ban Chủ nhiệm cũng đã tặng giấy khen cho các tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân Luật sư vì có thành tích hoạt động trong hoạt động của Đoàn Luật sư năm 2022. Có 02 Luật sư của Đoàn được bầu làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2024 Ban chấp hành Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết. Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Luật sư, nhất là đội ngũ Luật sư trẻ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

z5110547994035 7c9f7caaa9a7d5a96f6cbca02868017a

Các Công đoàn viên đươc Ban chấp hành Đoàn Luật sư Đà Nặng tặng giấy khen.

Tăng cường công tác theo dõi, giám sát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Chú ý công tác giám sát việc hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư. Thực hiện giám sát chặt chẽ việc đóng phí Luật sư của thành viên cũng như có những hình thức kỷ luật theo quy định. Tiếp tục phát huy vai trò của phòng tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách tại trụ sở Đoàn Luật sư thành phố. Phát huy công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Đoàn cũng như gắn kết với các địa phương để lan tỏa về nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh hoạt động của các ban chức năng như Ban Bảo vệ quyền lợi luật sư; Ban Giám sát của Đoàn Luật sư nhằm bảo vệ Luật sư trong quá trình hoạt động nghề nghiệp và giám sát các hoạt động nghề nghiệp luật sư theo quy định. Tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố cũng như giữa các Đoàn Luật sư trong cả nước với nhau để thắt chặt thêm tình đồng nghiệp. Thực hiện tốt công tác nhân sự để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng, dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2024.

Tại Hội nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng đã tặng Giấy khen cho 06 Tổ chức hành nghề luật sư, 20 Luật sư và 01 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.