Góc nhìn pháp lý về việc công bố điểm thi luật sư

Việc công bố điểm thi luật sư là cần thiết và phù hợp quy định pháp luật; người tham gia cuộc thi phải chấp nhận nội quy và quy chế của kỳ thi, bao gồm việc công khai kết quả.

Trong bài viết “Quyền riêng tư nhìn từ việc công bố điểm thi luật sư”, tác giả đã có những nhận định “…Có thể kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là kỳ thi khó vượt qua nhất, cần được công khai minh bạch để tạo niềm vui, niềm tự hào cho người vượt qua. Tuy nhiên, với người không đạt thì việc công khai như vậy có thể tiềm ẩn những bất lợi.

Trong thế giới phẳng thì chỉ cần thông tin được công khai là cả thế giới có thể biết. Những thông tin riêng tư này có thể bị sử dụng để tạo ra những trở ngại cho một người, dẫn đến những phiền phức cho hiện tại và tương lai của họ.

Nếu ai đó có ý cạnh tranh và gièm pha thì có thể chụp màn hình điểm thi rồi để dành có khi sử dụng. Chẳng hạn đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng những thông tin rất thật này để hạ uy tín bằng cách đăng lên mạng xã hội “để đây và không nói gì”. Do họ lấy thông tin được công khai nên khó mà nói họ xúc phạm danh dự, nhân phẩm…”.

luat-su-vu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-tham-o-rua tien.jpg

Theo tôi, TS Cao Vũ Minh đã có những nhận định mang tính phiến diện, chủ quan và một chiều để từ đó đưa ra khuyến nghị “…Tới đây, khi công bố kết quả thi luật sư, nên theo hướng ai không đậu thì không nêu tên, ngay cả người đậu cũng không nêu điểm thành phần; hoặc gửi email kết quả thi cho từng người; đưa cho người dự thi một phong bì có chứa mật mã để tra cứu điểm và kết quả sau khi thi, như cách các ngân hàng cung cấp mã pin cho chủ thẻ để kích hoạt thẻ…”

Tôi nhận thấy quan điểm như trên của tác giả là không phù hợp với quy định pháp luật về luật sư hiện hành. Cụ thể:

Khoản 5 Điều 65 Luật Luật sư 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012 đã quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn luật sư Việt Nam là: “5. Tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư theo quy định của Luật này và hướng dẫn của Bộ Tư pháp”.

luat-su-le-cao-long.jpg

Luật sư Lê Cao Long, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh.

Thông tư 10/2021 của Bộ Tư pháp có hiệu lực từ ngày 25-1-2022 về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư, trong đó quy định việc công bố kết quả thi hết tập sự hành nghề luật sư tại các Điều:

– Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra. Tại Điểm d, Khoản 1 quy định: “Tổ chức kiểm tra, chấm điểm kiểm tra, phúc tra bài kiểm tra, công bố kết quả kiểm tra và thông báo điểm kiểm tra cho Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp nơi có người tập sự tham dự kiểm tra;”

– Điều 25. Chấm điểm kiểm tra. Tại Khoản 6 cũng quy định: “…Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc chấm điểm kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm công bố kết quả kiểm tra và thông báo cho Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư nơi có người tập sự tham dự kiểm tra”.

Theo Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên thì “công bố” có nghĩa là: “ đưa ra công khai cho mọi người cùng biết”. Như vậy, việc Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư của Liên Đoàn luật sư Việt Nam công khai Kết quả thi hết tập sự hành nghề luật sư là hoàn toàn đúng theo quy định của Luật Luật sư và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

(Theo plo.vn)