Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật của Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Văn bản số 359/LĐLSVN v/v thực hiện trợ giúp pháp lý nhân kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống luật sư (10/10) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Liên đoàn LSVN đề nghị Ban Chủ nhiệm các ĐLS chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật (những đạo luật thiết thực với người dân, doanh nghiệp) và kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế trong xã hội; kêu gọi và yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên của Đoàn thực hiện những hoạt động nêu trên trên địa bàn của địa phương. Hưởng ứng tinh thần trên, Chi hội Luật gia  Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương phường Thủy Vân, thành phố Huế lên kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật với chủ đề : Tranh chấp đất đai và giới thiệu về Quyết định số 50/2023 ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái địn cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, các Luật sư thuộc Chi hội Luật gia  Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế còn tham  gia tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật miễn phí diễn ra vào ngày 07/11/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Thủy Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham gia của ông Ngô Hữu Minh Trí – Phó trưởng phòng tư pháp thành phố Huế và ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Vân. Báo cáo viên là bà Đặng Thị Ngọc Hạnh – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Luật gia  Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã trình bày Chuyên đề: Tranh chấp đất đai và cách giải quyết các tranh chấp đất đai.  Sau đó Báo cáo viên đã giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quyết định số 50/2023 ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái địn cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cuối buổi làm việc, các Luật sư và các luật gia trong đoàn đã chia thành 3 tổ tư vấn trực tiếp tư vấn cho bà con nhân dân trên địa bàn, nhất là các tranh chấp về hợp đồng đặt cọc, về phân chia di sản thừa kế liên quan đến quyền sử dụng đất v.v…Các hoạt động thiết thực này đã nhận được sự hỗ trợ và động viên của chính quyền địa phương, đã giúp cán bộ, nhân dân hiểu biết thêm về pháp luật đất đai và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn. Hoạt động thực tế này càng củng cố thêm vị trí và vai trò của Đoàn Luật sư và các tổ chức đoàn thể  thuộc Đoàn Luật sư trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

1 2 3 4 5 6

Đưa tin và hình ảnh
Luật sư Đặng Thị Ngoc Hạnh
Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Thừa Thiên Huế