Hội đồng kiểm tra KQTSHNLS đợt 1/2022 tổ chức tập huấn giám thị khu vực phía Bắc

Sáng 24/7/2022, tại Hội trường Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phố Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hội đồng kiểm tra Kết quả tập sự hành nghề luật sư (Hội đồng kiểm tra) đã tổ chức buổi tâp huấn cho thành viên các Ban coi thi, Ban chấm thi thực hành Kỳ kiểm tra Kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2022 khu vực phía Bắc đồng thời giải đáp một số câu hỏi cho các thành viên trong Ban.

Buổi họp có sự tham gia của LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra; Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Trưởng ban Coi thi; Luật sư Trần Văn An – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bắc Giang, Trưởng ban Chấm thi thực hành; Luật sư Nguyễn Xuân Anh – Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Cao Thị Nga – Phó trưởng Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra cùng các thành viên Hội đồng kiểm tra đến từ các Đoàn Luật sư khu vực phía Bắc.

Tại buổi họp, các Trưởng Ban đã phổ biến các nội quy, quy chế tới các thành viên tham dự và đề nghị mọi người thực hiện đúng các quy định của Hội đồng kiểm tra. Ngay sau đó, các thành viên cũng đã đặt một số câu hỏi cho Hội đồng kiểm tra và được các Trưởng Ban cùng Chủ tịch Hội đồng kiểm tra giải đáp.

Kết thúc buổi họp, LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra đã kết luận những vấn đề quan trọng của buổi tập huấn đồng thời động viên tất cả các thành viên Hội đồng kiểm tra chấp hành nghiêm túc nội quy và quy chế đã được Trưởng Ban phổ biến để kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 1 năm 2022 diễn ra theo đúng quy định, công bằng, tốt đẹp, lựa chọn được các thí sinh thỏa mãn mọi điều kiện, giúp phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư và nghề luật sư, đóng góp cho xã hội, đất nước./.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

0536cb a8c1b77c69094b40a90e203908bc1e0fmv2 1

Toàn cảnh buổi tập huấn của Ban coi thi

0536cb 9fa0e51c9a504115b613eb80ed95af39mv2 1

Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Coi thi phổ biến nội quy

0536cb 098ca2eb6c48402dbbc91fd5e93067c2mv2 1

Luật sư Nguyễn Xuân Anh – Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam giới thiệu các thành viên trong Ban Chấm thi thực hành

0536cb fc67dd370dac48529d4f00abdbac7541mv2 1

Luật sư Trần Văn An – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bắc Giang, Trưởng Ban Chấm thi thực hành phổ biến nội quy

0536cb 95c470985cf541b08f54c40fb280da6amv2 1

Luật sư Cao Thị Nga – Phó trưởng Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra

0536cb a9211137c35849338e06f9d19074f13amv2 1

TS. LS. Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra giải đáp thắc mắc và động viên các thành viên Hội đồng

Văn Đức

Cơ quan Truyền thông LĐLSVN