Khóa bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 7/2021

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 7/2021

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Trung tâm) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào tháng 7 năm 2021, với thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 10/07/2021

+ Chuyên đề: Kỹ năng tham gia giải quyết tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: ThS. LS. Lê Thị Bích Lan – Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Nguyên Thẩm phán Toà Hình sự, Toà Dân sự – Toà án nhân dân TP Hà Nội.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 10/07/2021 (Thứ bảy).

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 09/07/2021).

+ Kinh phí: 250.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 10/07/2021.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 17/07/2021

+ Chuyên đề: Áp dụng chế tài trong giải quyết tranh chấp hợp đồng; các trường hợp miễn trách và hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Công Phú – Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 17/07/2021 (Thứ bảy).

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 16/07/2021).

+ Kinh phí: 250.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 17/07/2021.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 24/07/2021

+ Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng thương mại, hợp đồng thương mại quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh/kinh doanh quốc tế.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Khoa Luật Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Tổng thư ký Trung tâm hòa giải TMQTVN (VICMC).

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 24/07/2021 (Thứ bảy).

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 23/07/2021).

+ Kinh phí: 250.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 24/07/2021.

4. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.

5. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

– Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.

– Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.

– Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.

– Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ email: daotaoluatsu@gmail.com

6. Thông tin đăng ký tham gia lớp học:

– Đăng ký khóa bồi dưỡng ngày …tháng 07 năm 2021

– Họ và tên

– Ngày tháng năm sinh

– Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư)

– Đơn vị công tác

– Email nhận tài liệu và đường link tham gia phòng học zoom

– Chứng từ chuyển khoản học phí kèm theo

– Địa chỉ, số điện thoại để nhận Giấy chứng nhận tham gia khóa học (Trung tâm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo số điện thoại: 0243.212.1591 hoặc zalo số: 0982.342.512 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc email daotaoluatsu@gmail.com

Trân trọng kính mời.

TUQ.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

LS.Lê Phan Thùy Anh