Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo ‘Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)’

Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật, tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn (2022 – 2027) theo Quyết định số 407/QĐ/TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 22/9, tại Nhà khách Quốc hội phía Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

0536cb 536a5416271844a7baff71bc3a83d520mv2

Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên UBPL Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Chủ trì hội thảo có Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Lê Hồng Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ ,Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA); cùng sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các chuyên gia trong lĩnh vực đất đai – bất động sản và các Luật sư nhằm tạo diễn đàn đóng góp ý kiến, đưa ra các khuyến nghị trong quá trình xây dựng, ban hành dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội thảo có mục đích huy động trí tuệ tập thể, đội ngũ chuyên gia đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng, ban hành dự án luật đất đai (sửa đổi). Tạo diễn đàn mở rộng với sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai; các chuyên gia trong lĩnh vực đất đai, bất động sản, các Luật sư để đóng góp ý kiến, đưa ra khuyến nghị liên quan đến khuôn khổ pháp luật điều chỉnh lĩnh vực đất đai.

Tại hội thảo, Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cảm ơn sự tham dự và các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở những đóng góp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tổng hợp những ý kiến cốt lõi nhất để gửi các cơ quan có thẩm quyền, thể hiện ý kiến ban đầu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm phù hợp xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong tương lai.