Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổng kết công tác rà soát các thủ tục hành chính

Sáng nay (05/4), Tổ Công tác rà soát các thủ tục hành chính (TTHC), Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức tổng kết hoạt động công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đồng thời, tập huấn kỹ năng sử dụng cổng tham vấn, tra cứu quy định kinh doanh.

642d3a7c7a7e0

Toàn cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Lê Hồng Lam, Tổ trưởng Tổ Công tác rà soát TTHC, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Thạc sĩ Nguyễn Thị Trà Lê, Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Thạc sĩ Tạ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ; các thành viên trong Tổ Công tác rà soát TTHC; các Luật sư, cán bộ thuộc Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

642d3a7c70891

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, công tác rà soát các thủ tục hành chính của Chính phủ là rất quan trọng, được đóng góp vào hoạt động này là vinh dự cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Theo đó, từ năm 2011, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tham gia công tác rà soát TTHC với tinh thần, trách nhiệm cao nhất; sẵn sàng tiếp nhận cái mới trên tinh thần không quản ngại khó khăn.

Tại cuộc họp, Luật sư Lê Hồng Lam, Tổ trưởng Tổ Công tác rà soát các TTHC đã báo báo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, dự kiến kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Tổ Công tác.

Bề công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò tham mưu giúp việc cho Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các thành viên của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC tích cực trong việc tham gia ý kiến, tư vấn, đề xuất với Hội đồng về cải cách thủ tục hành chính.

Trong năm 2021 và 2022, Tổ Công tác tiếp tục rà soát và tham gia ý kiến về các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, phân cấp thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ: Giao Thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Công thương, Khoa học và công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và đầu tư…

Ngoài ra, Tổ Công tác còn tham gia ý kiến vào quyết định của Thủ tướng về dữ liệu cổng tham vấn, phương án phân cấp của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo ACPI năm 2022, phương án đơn giản hóa thủ tục công chứng…

Từ những kết quả đạt được cho thấy, Tổ Công tác đã hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Về phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, trên cơ sở các hoạt động của năm 2022, Tổ Công tác tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Quyết định số 04/QĐ-HĐTV ngày 09/02/2023 về việc ban hành kế hoạch hoạt động cộng Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng.

Đồng thời, Tổ cũng đề xuất các thành viên của Tổ Công tác, các Luật sư thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng nếu phát hiện vướng mắc thì cần phản ánh kịp thời để tổng hợp kiến nghị đề xuất tháo gỡ.

Cũng tại cuộc họp, Thạc sĩ Tạ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ đã tập huấn kỹ năng sử dụng cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh nhằm mục đích triển khai hoạt động rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Các nội dung bao gồm: Sự cần thiết rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; phạm vi, mục tiêu, yêu cầu; thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ; nhiệm vụ cụ thể của bộ, cơ quan, địa phương; một số gợi ý về phương hướng đơn giản hoá TTHC nội bộ; một số lưu ý trong quá trình triển khai; 59 nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên và vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Đồng thời, hướng dẫn tra cứu các nội dung liên quan đến quy định kinh doanh tại wedsite www.thamvanquydinh.gov.vn phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm kiếm các quy định kinh doanh, góp ý về các dự thảo quy định kinh doanh; phương án cắt giảm gửi vướng mắc, khó khăn và đề xuất… Đồng thời, phục vụ cơ quan quản lý nhà nước thống kê, rà soát và cập nhật, công khai quy định tham vấn và tương tác với người dân, doanh nghiệp, quản lý quá trình xây dựng, thực thi phương án cải cách.

642d3a7d7de52

Thạc sĩ Tạ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo – Văn xã tập huấn kỹ năng sử dụng cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Ngoài ra, tại buổi tập huấn, các thành viên đã được hướng dẫn về các bộ chỉ số đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh; xếp hạng, đánh giá nỗ lực cải cách quy định của các bộ, ngành; rà soát quy định kinh doanh – một số kinh nghiệm thực tiễn…

(Theo Lsvn.vn)