Nghị quyết về mức phí thành viên; khung phí tập sự hành nghề luật sư; khung phí gia nhập Đoàn Luật sư và các trường hợp miễn, giảm phí thành viên

  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Số hiệu văn bản: 05/NQ-HĐLSTQ
  • Ngày ban hành: 27/08/2022
  • Cơ quan ban hành: HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC
  • TẢI VỀ NQ-05-HDLSTQ_0001.pdf
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [1.11 MB]