QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (NHIỆM KỲ III)

  • Loại văn bản: Quy chế
  • Số hiệu văn bản: 143/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành: 20/07/2022
  • Cơ quan ban hành: BAN THƯỜNG VỤ
  • TẢI VỀ QD-143_Quy-che-hoat-dong-UB-KTKL.pdf
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [4.36 MB]