Quyết định số 67/QĐ-LĐLSVN, ngày 8/10/2012 của Chủ tịch LĐLSVN Về việc cấp Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam

  • Loại văn bản: Quyết định
  • Số hiệu văn bản: 67/QĐ-LĐLSVN
  • Ngày ban hành: 07/10/2012
  • Cơ quan ban hành: Ban Thường Vụ
  • TẢI VỀ Quyet-dinh-so-67QD-LDLSVN-ngay-8102012-cua-Chu-tich-LDLSVN-Ve-viec-cap-Giay-chung-nhan-hoan-thanh-tap-huan-Quy-tac-dao-duc-va-Ung-xu-nghe-nghiep-luat-su-Viet-Nam.pdf
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới