Quyết định số 68/QĐ-BTV, ngày 05/10/2012 của Ban Thường vụ LĐLSVN Về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật luật sư

  • Loại văn bản: Quyết định
  • Số hiệu văn bản: 68/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành: 04/10/2012
  • Cơ quan ban hành: Ban Thường Vụ
  • TẢI VỀ Quyet-dinh-so-68QD-BTV-ngay-05102012-cua-Ban-Thuong-vu-LDLSVN-Ve-viec-ban-hanh-Quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-luat-su-1.docx