Quyết định v/v ban hành quy định về hoạt động hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư bị xâm phạm trọng quá trình hành nghề luật sư

  • Loại văn bản: Quyết định
  • Số hiệu văn bản: 154/QĐ-BTV
  • Ngày ban hành: 20/07/2022
  • Cơ quan ban hành: BAN THƯỜNG VỤ
Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [5.25 MB]