THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 26/01/2024

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào ngày 26 tháng 01 năm 2024, với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: Thảo luận các thay đổi trong các luật mới ban hành (Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Luật Nhà Ở và Luật Đất Đai) và tác động tới lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các nội dung cụ thể bao gồm:

 • Tác động tới Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Giới hạn các trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;
 • Chuyển nhượng dự án bất động sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Nguyên tắc kinh doanh bất động sản: đối với nhà có sẵn và nhà hình thành trong tương lai;
 • Huy động vốn và đặt cọc;
 • Hợp đồng kinh doanh bất động sản;
 • Công khai thông tin về bất động sản;
 • Các nội dung khác.

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Các luật sư thuộc công ty luật Allen & Overy (Việt Nam):

 • Luật sư Trần Anh Đức;
 • Luật sư Trần Thị Thu Thảo.

3. Thời gian: 02 giờ (từ 12:00 trưa đến 14:00 ngày 26/01/2024).

4. Hình thức học: Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Đề nghị các học viên hoàn thành đăng ký trước 15h ngày 25/01/2024. Ban tổ chức sẽ gửi đường link và tài liệu vào email cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 25/01/2024).

5. Kinh phí: 200.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 26/01/2024.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa bồi dưỡng vui lòng hoàn thiện các thông tin đăng ký tham dự có trong đường dẫn dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/14TRF40Bl7nPUoj0CSOMqVqf1J8Q7fuqIrCthhOUmEFQ/edit

6. Quyền lợi của học viên

 • Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);
 • Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 02 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.

7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

 • Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.
 • Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.
 • Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.
 • Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo zalo số: 0375.548.155 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh); 0973.634.333 (Đ/C Lê Thị Thu Trang); hoặc email: [email protected];

Các luật sư gặp khó khăn có thể xin miễn, giảm 50% – 100% kinh phí khóa học.

Trân trọng kính mời.