THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến ngày 22,28,29/05/2022

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ luật sư trực tuyến ngày 22,28,29/05/2022

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Trung tâm) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào ngày 22,28,29 tháng 05 năm 2022, với thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 22/05/2022 (Chủ Nhật)

+ Chuyên đề: Tăng vốn cho doanh nghiệp – quy định của pháp luật, thực tiễn, nhận diện và phòng ngừa rủi ro.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội; Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH Đào và Đồng nghiệp

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 22/05/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 21/05/2022).

+ Kinh phí: 200.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 22/05/2022.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 28/05/2022 (Thứ bảy)

+ Chuyên đề: Tư vấn đầu tư dự án có sử dụng đất có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Người hướng dẫn chuyên đề:

– Luật sư Bùi Ngọc Anh – Công ty Luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (VILAF Hồng Đức)

– Luật sư Nguyễn Vũ Quỳnh Lâm – Công ty Luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (VILAF Hồng Đức).

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 28/05/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 27/05/2022).

+ Kinh phí: 200.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 28/05/2022.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 29/05/2022 (Chủ Nhật)

+ Chuyên đề: Pháp luật về Hợp đồng trong lĩnh vực cấp tín dụng và các vấn đề pháp lý phát sinh trong việc cấp tín dụng và xử lý tài sản bảo đảm, thủ tục tố tụng và thi hành án.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Thị Phương – Trưởng Phòng pháp chế Ngân hàng TMCP Đầu tư và và Phát triển Việt Nam (BIDV).

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 29/05/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 28/05/2022).

+ Kinh phí: 200.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 29/05/2022.

4. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.

5. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

– Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.

– Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.

– Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.

– Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ email: [email protected]

6. Thông tin đăng ký tham gia lớp học:

– Đăng ký khóa bồi dưỡng ngày …tháng 5 năm 2022

– Họ và tên

– Ngày tháng năm sinh

– Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư)

– Đơn vị công tác

– Email nhận tài liệu và đường link tham gia phòng học zoom

– Chứng từ chuyển khoản học phí kèm theo

– Địa chỉ, số điện thoại để nhận Giấy chứng nhận tham gia khóa học (Trung tâm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo zalo số: 0982.342.512 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc email [email protected]

TM.TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

LS.Trần Anh Đức

Trân trọng kính mời.