THÔNG BÁO Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 06/2022

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 06/2022

Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Trung tâm) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và các cá nhân khác tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào tháng 06 năm 2022, với thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 04/06/2022 (Thứ Bảy)

+ Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn giao dịch M&A.

+ Người hướng dẫn chuyên đề:

– Luật sư Trần Anh Đức – Công ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam), Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam;

– Luật sư Hà Ngọc Hải – Công ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam);

– Luật sư Nguyễn Hoàng Minh – Công ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam);

– Luật sư Trần Ngọc Linh Tâm – Công ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam);

– Luật sư Tina Lê Đình – Công ty Luật TNHH Allen & Overy (Việt Nam);

– Luật sư Chris Burkett – Công ty Luật Allen & Overy.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 04/06/2022.

+ Hình thức học: Kết hợp tổ chức trực tiếp và tổ chức trực tuyến theo thông tin sau:

– Tổ chức trực tiếp tại địa điểm: Hotel Continental Sai Gon, Số 123-134 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh .

– Tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting. (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 03/06/2022).

+ Kinh phí: 500.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 04/06/2022.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 11/06/2022 (Thứ bảy)

+ Chuyên đề: Những điểm mới trong luật kinh doanh bất động sản thời gian gần đây và khái lược về quyền bề mặt trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Kỹ năng tư vấn giao dịch bất động sản.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Thị Láng – Luật sư thành viên Công ty Luật Duan Morris, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 11/06/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 10/06/2022).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 11/06/2022.

3. Khóa bồi dưỡng ngày 18/06/2022 (Thứ Bảy)

+ Chuyên đề: Pháp luật về Hợp đồng vô hiệu – Căn cứ và hậu quả.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: GS.TS. Đỗ Văn Đại – Trường Đại Học Luật TP. Hồ Chí Minh.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 18/06/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 17/06/2022).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 18/06/2022.

4. Khóa bồi dưỡng ngày 19/06/2022 (Chủ Nhật)

+ Chuyên đề: Các quy định pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – Thực tiễn áp dụng.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Trần Hải Nam – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 19/06/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 18/06/2022).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 19/06/2022.

5. Khóa bồi dưỡng ngày 25/06/2022 (Thứ Bảy)

+ Chuyên đề: Kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: TS.LS. Nguyễn Đình Thơ – Ủy viên Ban Thường Vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, Bồi dưỡng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ.

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 – 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 25/06/2022.

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 24/06/2022).

+ Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 25/06/2022.

6. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.

7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

– Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.

– Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.

– Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.

– Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ email: [email protected]

8. Thông tin đăng ký tham gia lớp học:

– Đăng ký khóa bồi dưỡng ngày …tháng 6 năm 2022

– Họ và tên

– Ngày tháng năm sinh

– Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư)

– Đơn vị công tác

– Email nhận tài liệu và đường link tham gia phòng học zoom

– Chứng từ chuyển khoản học phí kèm theo

– Địa chỉ, số điện thoại để nhận Giấy chứng nhận tham gia khóa học (Trung tâm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện).

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo zalo số: 0982.342.512 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc email [email protected]

TM.TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

LS.Trần Anh Đức

Trân trọng kính mời.