THÔNG BÁO Số báo danh, số phòng thi viết và bàn thi thực hành Kỳ kiểm tra KQTSHNLS Đợt 2/2023

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [0.96 MB]

– SỐ BÁO DANH VÀ SỐ PHÒNG THI VIẾT KHU VỰC PHÍA BẮC

– SỐ BÁO DANH VÀ SỐ BÀN THI THỰC HÀNH KHU VỰC PHÍA BẮC

– SỐ BÁO DANH VÀ SỐ PHÒNG THI VIẾT KHU VỰC PHÍA NAM

– SỐ BÁO DANH VÀ SỐ BÀN THI THỰC HÀNH KHU VỰC PHÍA NAM

– SƠ ĐỒ BỐ TRÍ KHU VỰC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ LẦN 2/2023 KHU VỰC PHÍA NAM