Thông báo v/v tổ chức Kỳ kiểm tra KQTSHNLS Đợt 2/2023

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Download [2.98 MB]

PHỤ LỤC KÈM THEO:

– PHỤ LỤC 1. Danh sách đăng ký tham dự

– PHỤ LỤC 2. Báo cáo KQKTTSHNLS

– PHỤ LỤC 3. Sổ nhật ký tập sự

– PHỤ LỤC 4. Mẫu bìa hồ sơ thực hành

– PHỤ LỤC 5. Đề cương chi tiết kiểm tra thực hành

– PHỤ LỤC 6. Giấy đề nghị tham dự kiểm tra

– PHỤ LỤC 7. Phiếu đăng ký dự thi KTKQTSHNLS

– PHỤ LỤC 8. Xác nhận của Đoàn Luật sư đối với NTS thi lại/hoãn thi

– PHỤ LỤC 9. Mẫu bìa hồ sợ đăng ký tham dự KTKQTSHNLS