THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 28/10/2023

Ngày 10/10/2023, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phát hành thông báo mời tham gia khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 28/10/2023 (thứ bảy), với chuyên đề: Chế định Hội đồng quản trị công ty cổ phần – Pháp lý chuyên sâu và thực tiễndo NCS – Thạc sỹ Từ Thanh Thảo, Giảng viên Khoa Luật Thương mại – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Tuy nhiên, do Giảng viên có lịch công tác đột xuất nên khóa bồi dưỡng trên sẽ được chuyển sang ngày 29/10/2023 (chủ nhật).

Những luật sư, cá nhân đã chuyển khoản phí tham gia khóa học Trung tâm sẽ bảo lưu đến ngày 29/10/2023 hoặc các luật sư, cá nhân nào có nhu cầu lấy lại khoản phí đã đóng xin liên hệ vào email: [email protected] để Trung tâm chuyển hoàn.

Trung tâm rất mong các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư và cá nhân thông cảm về việc thay đổi này và tiếp tục đăng ký, tham gia khoá bồi dưỡng trên.

Trân trọng!