Thông báo: Về việc thực hiện thu phí thành viên LĐLSVN theo Điều lệ LĐLSVN

Thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 19/07/2022 và triển khai Nghị quyết số 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/08/2022 của Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định về mức phí thành viên; khung phí tập sự hành nghề luật sư; khung phí gia nhập Đoàn Luật sư và các trường hợp miễn, giảm phí thành viên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo đến các Đoàn Luật sư, Luật sư thành viên về việc thực hiện thu phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

z4606123711777 43ac4a6f84b1ee3db80a66dd132ecb08

Mã QR thu phí

Liên đoàn luật sư Việt Nam
Địa chỉ: tầng 1-2 nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Phòng kế toán:
Điện thoại 081.200.6080