TỌA ĐÀM: 10 NĂM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (09/11/2022)

Tọa Đàm Pháp Luật 10 Năm Hưởng Ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam: Ngày Hội Của Toàn Dân

Nhằm hưởng ứng 10 năm thực hiện tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Tọa đàm với chủ đề: 10 NĂM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM: NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN.