ỦNG HỘ ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG LÀM NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CHO HỘ NGHÈO TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Công văn số 6263/MTTW-BTT Ngày 27/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Viêt Nam về việc triển khai “ Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024)”, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tiến hành kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Tạm tính tới ngày 27/7/2023, tổng số tiền chuyển về Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đã được Liên đoàn Luật sư Việt Nam chuyển tới MTTQ Việt Nam là 193.700.000 đồng ( Một trăm chín mươi ba triệu bảy trăm nghìn đồng).

Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo Danh sách các Luật sư ủng hộ (có DS kèm theo).

Loader Loading...
EAD Logo Tập tin bị hiển thị chậm?

Reload Click vào đây để tải lại văn bản
| Open Hoặc click vào đây để mở trên tab mới

Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm và sự đồng hành của các Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề Luật sư, Luật sư thành viên và các tổ chức, cá nhân đã nhiệt tâm ủng hộ Đề án của Trung ương MTTQ Việt Nam.