Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ Hội nghị tổng kết hoạt động luật sư năm 2020 và triển khai phương

Sáng ngày 08/03/2021, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Luật sư năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 để các Luật sư cùng nhau đánh giá lại một năm hoạt động của Đoàn luật sư, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bà Hoàng Hương Giang đại diện Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, còn có đại diện một số cơ quan chuyên môn của tỉnh và đông đủ các Luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư.

Tại buổi hội nghị, Ths.LS Hồ Mai Huy – Phó Chủ nhiệm thay mặt Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo tóm tắt tổ chức và hoạt động Luật sư năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Đoàn đã tổ chức các đợt tư vấn pháp luật miễn phí tại trụ sở Đoàn và các tổ chức hành nghề luật sư nhân kỷ niệm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10) và Ngày pháp luật Việt Nam (09/11). Bên cạnh đó, Đoàn luật sư còn triển khai thực hiện một số mặt công tác như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư; tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tham gia các cuộc vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ lũ lụt ở các tỉnh miền Trung; phối hợp tốt với Sở Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể trong hoạt động hành nghề luật sư.

Sau thời gian các đại biểu phát biểu thảo luận sôi nổi, các Luật sư thành viên đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của Đoàn luật sư, hoạt động điều hành theo hướng chuyên nghiệp. Trong năm 2021, Đoàn sẽ thành lập mới Ban bảo vệ quyền lợi luật sư, Ban Đào tạo bồi dưỡng luật sư, đồng thời phấn đấu kết nạp luật sư thành viên mới đã đạt kết quả tập sự. Ngoài ra, Đoàn luật sư tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho luật sư; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư, nhất là đội ngũ luật sư trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; công tác theo dõi, giám sát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân; phối hợp tích cực với Sở Tư pháp trong quản lý luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp tổng kết hoạt động Luật sư năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Đoàn Luật sư đã công bố Quyết định khen thưởng của Liên đoàn luật sư Việt Nam cho tập thể Đoàn Luật sư và các Luật sư thành viên đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động luật sư trong năm 2020. Đồng thời, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư cũng tuyên dương và trao Giấy khen cho một số các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên có những đóng góp cho hoạt động của Đoàn Luật sư trong năm 2020.

Kết thúc hội nghị, LS. Phạm Văn Phước – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư mong muốn các luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, để năm 2021 Đoàn Luật sư hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

963548 86db2c1226414ef98533b8efbfe5730bmv2

Trao Bằng khen của Liên đoàn luật sư Việt Nam cho Đoàn Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư đã có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động luật sư trong năm 2020

963548 c88d579e26f1444bb845a6edd0e3c1cfmv2

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tuyên dương và trao Giấy khen cho một số các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư có những đóng góp cho hoạt động của Đoàn Luật sư trong năm 2020

963548 28d61e15c01a4d44beb8662e90e5c5b4mv2

Các Luật sư nữ thành viên nhận hoa chúc mừng nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 từ Ban chủ nhiệm

963548 4cf7216eff6b4014b74672beb3aa3b44mv2

Các thành viên của Đoàn luật sư tham dự hội nghị

LS. Hùng Vượng – LS. Thanh Lịch

Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận