KHẢO SÁT CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI ĐOÀN LUẬT SƯ CẦN THƠ VÀ PHÚ YÊN

Sáng ngày 01/3/2023, tại trụ sở Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ, Đoàn công tác chuyển đổi số của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm Trưởng đoàn, phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam do ông Masanori Tsukahara – Chuyên gia dài hạn của dự án JICA làm đại diện, đã tiến hành thăm, làm việc với Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ về công tác chuyển đổi số.

4 1

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát, về phía Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ có Luật sư Trần Minh Trị – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn cùng luật sư thành viên Ban Chủ nhiệm, HĐKT-KL, đại diện một số Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Luật sư Trần Minh Trị đã trình bày về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số của Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, với một số hoạt động đáng quan tâm:

– Bộ máy Văn phòng Đoàn Luật sư được đi vào hoạt động với đầy đủ các chức danh như: Chánh Văn phòng, Kế toán và Thủ quỹ; Đoàn Luật sư đã thành lập các Ban chuyên trách (Ban Nghiệp vụ, Ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế Cần Thơ, Câu lạc bộ Luật sư Tranh Tụng,.. ). Cùng với đó, trang Thông tin điện tử Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ (tại địa chỉ: www.doanluatsucantho.org.vn) đang được nâng cấp và sẽ sớm được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

– Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, triển khai các thông báo, thư mời… được áp dụng bằng các hình thức: đăng tải trên mạng xã hội (qua nhóm Zalo của các thành viên Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ, nhóm các Trưởng Tổ chức hành nghề luật sư), hoặc gửi văn bản giấy bằng phương thức chuyển phát nhanh và đăng tải thông tin trên website của Đoàn Luật sư.

– Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bằng các phương tiện điện tử, trực tuyến (online).

– Phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, đẩy mạnh học tập, chủ động nâng cao nhận thức của các Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và nhân viên văn phòng Đoàn Luật sư về các kiến thức và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyển đổi số.

Trong quá trình từng bước chuyển đổi số, Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ vẫn còn gặp phải một số vướng mắc, khó khăn phát sinh khi thực hiện như: chi phí đầu tư cho hoạt động chuyển đổi số từ tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số, xây dựng chiến lược, đào tạo nhân lực, cơ sở hạ tầng tới giải pháp công nghệ đòi hỏi nguồn kinh phí lớn rất lớn. Trong khi đó, tài chính chủ yếu từ Đoàn Luật sư bị hạn chế, chủ yếu là từ thu phí thành viên, gia nhập Đoàn Luật sư, người tập sự,… nên việc đầu tư nâng cấp phần mềm và phần cứng để đáp ứng công tác chuyển đổi số vẫn còn hạn chế.

Trong các năm tiếp theo, để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động về công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng các thông tin số hóa để làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế – xã hội.

+ Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn về lĩnh vực luật sư nhằm quản lý toàn diện, hiệu quả gồm: Tổ chức hành nghề, Luật sư thành viên, người tập sự,…Trường hợp khi thay đổi, thay thế, bổ sung thông tin thì cơ quan quản lý có thể điều chỉnh và cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

+ Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số và lĩnh vực luật sư, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước.

+ Xây dựng và triển khai chiến lược tổng thể dữ liệu số về lĩnh vực luật sư đến năm 2030.

+ Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát dữ liệu luật sư, tạo điều kiện thuận lợi phát chuyển trong thời kỳ chuyển đổi số.

+ Triển khai các giải pháp thông minh trong quá trình giám sát, quản lý, xử lý sự cố xảy ra trên nền dữ liệu số.

+ Thu hút nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ luật sư, người tập sự,..có năng lực về chuyên môn cao về công nghệ thông tin, kỹ thuật chuyển đổi số; mở rộng hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.

+ Tiếp tục thực hiện đổi mới, ứng dụng các công nghệ mới sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng, xây dựng hệ thống họp Hội nghị trực tuyến, đồng thời rà soát điều chỉnh, bổ sung nâng cấp các hệ thống mạng công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn thông tin, vận hành an toàn, ổn định, thông suốt.

3 1

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và JICA năm 2022, ngày 08/3/2023, Đoàn công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng phối hợp với đại diện JICA tổ chức khảo sát công tác chuyển đổi số tại Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Luật sư Nguyễn Hương Quê – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên cùng một số đại diện Ban Chủ nhiệm và HĐKT-KL Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên.

1 2

Nhờ sự quan tâm của các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư, qua những năm thực hiện chiến lược, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư ngày càng được nâng cao. Trong thời gian qua, hoạt động tham gia tố tụng của luật sư đã bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp. Việc tham gia tố tụng của các luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các đương sự khác, mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân và phát triển xã hội. Đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đã từng bước khẳng định rõ vai trò của mình trong xã hội, vị thế của luật sư ngày càng được nâng cao.

2 1

Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đã xây dựng Quy chế nội bộ về hoạt động, công tác thu chi đã đã được các luật sư thông qua năm 2017. Ban chủ nhiệm phân công thành viên tham gia giám sát luật sư trong việc tuân theo pháp luật, Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp của Luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho luật sư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại cả 02 Đoàn Luật sư được khảo sát, Luật sư Đào Ngọc Chuyền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tổ trưởng Tổ công tác chuyển đổi số của Liên đoàn ghi nhận những nỗ lực của 02 Đoàn Luật sư được khảo sát trong việc khắc phục hạn chế, từng bước đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tự quản của nghề luật sư tại địa phương. Giới Luật sư có đặc điểm là một đội ngũ có trí thức, trình độ và luôn nhanh nhạy trước những cái mới. Bên cạnh đó, giới Luật sư cũng có khả năng nắm bắt, dự đoán các xu thế mới của thời đại nhanh. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi, tiền đề vững chắc để thực hiện việc chuyển đổi số đối với hoạt động luật sư hiện nay. Luật sư Đào Ngọc Chuyền mong rằng Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ và Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tự quản, kịp thời đề xuất với các cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ và tỉnh Phú Yên hỗ trợ, tạo điều kiện trong hoạt động thường xuyên của Đoàn; tích cực phối hợp và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý tại địa phương; chú trọng và đồng hành với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan chức năng của tỉnh về công tác chuyển đổi số trong thời gian tới./.