Bắc Giang: Đoàn Luật sư tỉnh cử thành viên tham gia Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 26/KH-ĐGS ngày 12/01/2023 của Đoàn Giám sát về giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2020-2022; Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thành lập Đoàn Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2022.

64376a59a8c8a

Quang cảnh buổi giám sát tại UBND tỉnh.

Nội dung giám sát việc chấp hành các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Cơ quan chịu sự giám sát gồm UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan.

Đoàn Giám sát do bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; thành viên Đoàn có lãnh đạo, đại diện một số Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh mời Luật sư Trần Văn An, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; bà Trương Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh tham gia các hoạt động của Đoàn Giám sát.

Từ ngày 07/3/2023, Đoàn Giám sát chia thành 2 tổ trực tiếp tiến hành khảo sát thực tế, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu ở các huyện, thành phố: TP. Bắc Giang, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên, Hiệp Hòa và các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Cục Quản lý thị trường; Công an tỉnh. Tại Sở Giao thông Vận tải, Đoàn nghiên cứu và giám sát qua báo cáo, hồ sơ. Tại 05 huyện, thành phố, Đoàn thực hiện việc giám sát, khảo sát tại UBND huyện, thành phố và trực tiếp về khảo sát, làm việc tại 10 xã, phường, thị trấn.

64376a599c575

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Ngày 11/4/2023, Đoàn tổ chức giám sát tại UBND tỉnh Bắc Giang. Bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì. Cùng dự có ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Giai đoạn 2020-2022, toàn tỉnh phát hiện 169.126 vụ vi phạm hành chính. Trong đó, số vụ vi phạm đã bị xử phạt là 168.464 vụ; chuyển sang truy cứu trách nhiệm hình sự 85 vụ; áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên là 577 vụ. Các vi phạm diễn ra tập trung chủ yếu trên một số lĩnh vực như: Tài nguyên và môi trường; an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giao thông, phòng cháy; xây dựng; quản lý thị trường; y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Tham gia Đoàn Giám sát, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn. Tại buổi làm việc của Đoàn với UBND tỉnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã phát biểu chỉ rõ một số nguyên nhân, biểu hiện của các hạn chế tồn tại, kiến nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới.

64376a5a9f639

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Việc tham gia Đoàn Giám sát thể hiện trách nhiệm của Luật sư, Đoàn Luật sư tỉnh trước các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời việc trực tiếp tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã giúp Luật sư có cơ hội để được nhìn nhận, đánh giá, đối chiếu khách quan, toàn diện hơn về hoạt động của các cơ quan công quyền trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính. Qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động nghiệp vụ của Luật sư cùng cơ hội để Luật sư tham gia đóng góp chung cho xã hội, Nhân dân.

(Theo LSVN.VN)