BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỌP PHIÊN THỨ 18

Sáng ngày 13/6/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức họp phiên thứ 18.

DSC08994

Toàn cảnh phiên họp

1

Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó TTK – CVP Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm thủ tục khai mạc phiên họp

Buổi họp diễn ra dưới sự điều hành của Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm: LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch gồm: Luật sư Phan Trung Hoài; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh; Luật sư Nguyễn Hải Nam; Luật sư Đào Ngọc Chuyền; cùng sự tham gia của các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

DSC08985

Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung: (1) Tổng kết công tác kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (2014-2023); (2) Thảo luận và cho ý kiến về Đề án và Quy chế tôn vinh, bình chọn luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu; (3) Báo cáo triển khai hoạt động hợp tác quốc tế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2023 và cùng một số công tác khác.

DSC08979LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông qua nội dung, chương trình họp

Luật sư Nguyễn Đình Thơ – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư từ năm 2014 đến tháng 5/2023. Theo báo cáo, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đã tổ chức thành công 17 kỳ kiểm tra cho những người đủ điều kiện tham dự kiểm tra theo quy định với kết quả kiểm tra được đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, không để xảy ra sai sót, vi phạm, đặc biệt không xảy ra tiêu cực làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của thí sinh.

DSC08984

Luật sư Nguyễn Đình Thơ, Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng,
trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra KQTSHNLS

DSC09005

Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ phát biểu

Các công tác chuẩn bị, tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ kiểm tra; tài chính – kế toán luôn đảm bảo theo đúng quy định. Sắp tới, Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng đề xuất tham mưu xây dựng ngân hàng đề thi phong phú, chất lượng, đảm bảo tính chính xác của đề kiểm tra.

DSC09042

Luật sư Trần Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam

DSC09047

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Cơ quan Truyền Thông

Luật sư Trần Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam cùng Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông trình bày dự thảo Đề án và Quy chế bình chọn, tôn vinh luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu.

DSC09014

Luật sư Lê Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

DSC09021

Luật sư Trần Tuấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ quốc tế

DSC09029

Luật sư Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật

DSC09036

Luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát, hỗ trợ luật sư

DSC09052

Luật sư Lê Quang Y, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

DSC09054

Luật sư Lê Cao Long, Ủy viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh

Sau khi các đại biểu trao đổi, thảo luận, dưới sự điều hành của Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn thống nhất giao Ban đạo đức nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, Cơ quan Truyền thông và Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam rà soát, nghiên cứu kỹ dự thảo đề án và quy chế, trình bản hoàn chỉnh vào phiên họp Ban Thường vụ sắp tới để tiến hành triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, nhiệm vụ, quy định.

DSC09013 1

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, phiên họp lần thứ 18, nhiệm kỳ III của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp./.