Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm việc với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Chiều 27/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã làm việc với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh về việc rà soát công tác phối hợp hoạt động tự quản giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ II trên một số nội dung.

0536cb bb0c91387b914552bf70b1b777130717mv2

Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Tiến sĩ, Luật sư Lưu Tiến Dũng; Luật sư Nguyễn Hải Nam; Tiến sĩ, Luật sư Đào Ngọc Chuyền và các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Về phía Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh có Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh; các Phó Chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Luật sư Hà Hải, Luật sư Bùi Quang Nghiêm, cùng các Ủy viên Ban Chủ nhiệm và các thành viên Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật.

Phát buổi tại buổi làm việc Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh để rà soát hoạt động, phối hợp tổ chức giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh trong công tác khen thưởng kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, công tác cấp Thẻ Luật sư nhằm đánh giá mặt tốt để phát huy phối hợp, mặt nào còn tồn tại hạn chế cần rà soát nhằm tăng cường sự hoạt động của hai bên để làm tốt nhiệm vụ được giao.

0536cb 545e882d0f5b42ccb0ce9ca410a2710fmv2

Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã báo cáo công tác phối hợp hoạt động tự quản giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ II trên một số nội dung như: Phối hợp trong công tác xây dựng thể chế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Phối hợp trong công tác trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Luật sư; Phối hợp kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư; Phối hợp trong hoạt động hợp tác quốc tế; Công tác phối hợp giám sát và bảo vệ quyền lợi Luật sư; Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại – tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng Luật sư; công tác quản lý và cấp Thẻ Luật sư; Phối hợp trong công tác thu phí thành viên

Báo cáo nhấn mạnh, trong thời gian tới, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tăng cường phối hợp với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh về bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Luật sư, cần tăng cường phối hợp trong công tác hợp tác quốc tế, công tác đối chiếu, rà soát và đôn đốc việc thu phí. Bên cạnh đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tăng cường phối hợp với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh để thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, Nhà nước và Chính quyền giao phó cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam và cho Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

0536cb a7f81670ffae462da2d16188dbc5c308mv2

Các Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tham gia buổi làm việc

Thay mặt Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Đoàn, về kết quả hoạt động và những khó khăn vướng mắc, kiến nghị trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức Luật sư, công tác thu phí thành viên, về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác xây dựng và phổ biến pháp luật, công tác quan hệ quốc tế, công tác bảo vệ quyền lợi Luật sư, công tác trợ giúp pháp lý và công tác xã hội phong trào.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các Luật sư thuộc Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến quyền hành nghề, về quan hệ hợp tác quốc tế, về quy chế xử lý kỷ luật, về thành viên chuyên trách của Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật, tham gia mạng xã hội của Luật sư, về thời gian đào tạo bồi dưỡng, và công tác chuyển đổi số.

0536cb ed39b769b5e14e8f8d67cb039841b138mv2

Các Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tham gia buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn làm tốt chức năng nhiệm vụ được giao tất cả ý kiến được trao đổi tại buổi làm việc các đơn vị của Liên đoàn nghiên cứu, sẵn sàng trao đổi lại để phối hợp. Sự phối hợp giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh là rất cần thiết. Qua đó, thể hiện sự phối hợp, gắn bó, đoàn kết nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, làm tròn nhiệm vụ được giao.