Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 15/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

6412cf15784f5

Quang cảnh buổi hội thảo.

Đồng chủ trì Hội thảo có ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ TN&MT và bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; cùng các chuyên gia, nhà khoa học góp ý tại Hội thảo.

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nội dung lấy ý kiến tại Hội thảo tập trung vào các điều khoản quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; tài chính đất đai và giá đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xử lý tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

6412cf21171d6

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam
góp ý tại hội thảo.

Theo Bộ TN&MT, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Nhân dân, hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến hoàn thiện trước ngày 27/3. Sau đó, trình Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý trước ngày 01/4; báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 05/4. Sau đó, Bộ TN&MT sẽ tham mưu cho Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, trước ngày 25/4.