Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2022 bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Sáng 13/12/2022, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức tổng kết công tác năm 2022 bàn phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023.

63985c86396f3

Toàn cảnh buổi lễ.

Buổi tổng kết có sự tham dự của 27/29 đại biểu, dưới sự chủ trì của Luật sư Chu Thị Trang Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng, Bí thư Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2022 của Chi bộ cơ quan thường trực Luật sư Việt Nam, Chi bộ gồm 29 đảng viên, trong năm 2022 có 04 đảng viên chuyển đến sinh hoạt tại Chi bộ, 03 đảng viên mới được kết nạp và 01 đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tại nơi cư trú.

Trong số đó, các đảng viên trực tiếp công tác, làm việc tại Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 11 đảng viên; các đảng viên làm việc tại Tạp chí Luật sư Việt Nam là 07 đảng viên; các đảng viên sinh hoạt tại các đơn vị khác của Liên đoàn (không chuyên trách) hoặc các đảng viên nguyên là cán bộ của Liên đoàn đăng ký sinh hoạt tại Chi bộ là 11 đảng viên.

Trong năm qua, Chi bộ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn Luật sư Việt Nam để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị làm việc thường trực tại Liên đoàn; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho các đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển Đảng; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và thu, nộp đảng phí theo quy định.

Năm 2022, Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tham mưu giúp Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ Luật sư trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Luật sư: Lãnh đạo công tác bồi dưỡng Luật sư, trong đó Liên đoàn và các Đoàn Luật sư triển khai đồng loạt, thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện Luật Luật sư và Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 quy định về nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư, Chi bộ cũng quan tâm đến công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư, những trường hợp đề nghị bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp cho Luật sư và phản ánh, kiến nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động của Luật sư đều được triển khai nhanh chóng, kịp thời nhằm bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư thông qua các văn bản gửi cho các cơ quan có thẩm quyền và cử các cán bộ của Ủy ban Giám sát, hỗ trợ đến làm việc với các cơ quan đó. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo các đảng viên tại cơ quan Liên đoàn tham mưu, giúp việc cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác kiểm tra, giám sát các Luật sư trong việc tuân thủ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư, kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những Luật sư, tổ chức hành nghề gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật. Phối hợp chặt chẽ để giải quyết các đơn, thư một cách hiệu quả.

63985d58a9410

Luật sư Chu Thị Trang Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng, Bí thư Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì buổi tổng kết.

Trong công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Chi ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn chủ động trong công tác phối hợp với lãnh đạo cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 cũng như việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tại các cuộc họp Chi bộ đều quán triệt sâu sắc về vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng viên tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức nghề nghiệp Luật sư và văn hóa công sở, làm tốt công tác dư luận xã hội, chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên; kịp thời cung cấp thông tin chính thức để định hướng dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, hàng năm, có tổng kết đánh giá kết quả đạt được của tập thể cá nhân. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh.

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, Chi bộ, Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2021 vào ngày 04/11/2022 và tiến hành kiểm tra, giám sát thi hành, kỷ luật đảng năm 2022 từ ngày 04 đến ngày 28/11/2022.

Theo đó, thường xuyên tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, sinh hoạt Đảng, đóng đảng phí của đảng viên và việc thực hiện Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Quy chế, Kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao, tiến hành giám sát việc theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, bình xét và đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, các đảng viên trong Chi bộ cũng chấp hành tốt Điều lệ Đảng, tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ (trừ một vài đảng viên do bận công tác đột xuất có lý do chính đáng), chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trong Chi bộ cũng không có đảng viên nào bị thi hành kỷ luật Đảng.

63985c8639dcf

Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại buổi tổng kết.

Bên cạnh những mặt ưu điểm và tích cực, Chi bộ còn tồn tại một số hạn chế, trong Chi bộ còn có một số đảng viên là các Luật sư tranh tụng, phóng viên hành nghề thường trú nên gặp một số hạn chế về thời gian khi có các phiên tòa trùng lịch hoặc do dịch bệnh giãn cách nên công tác lấy tin bài bị ảnh hưởng. Do đó, có thể bị vắng một số buổi sinh hoạt Đảng hoặc chưa hoàn thành chỉ tiêu công việc, bước sang năm 2022, các đảng viên trong Chi bộ đã khắc phục được khó khăn tham gia sinh hoạt Chi bộ đầy đủ hơn những năm trước.

Trong năm 2023 tới, Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, tiếp tục phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2023, đặt ra các mục tiêu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoảng 20% (06 đảng viên); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% (23 đảng viên); Công tác phát triển Đảng: Làm thủ tục đề nghị chuyển 03 đảng viên dự bị lên chính thức; dự kiến kết nạp 03 đảng viên mới.

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của Chi ủy với Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tập trung vào công tác bồi dưỡng Luật sư về phẩm chất chính trị, tư tưởng, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư, tạo một bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp Luật sư. Chú ý bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

63985af71b2e1

Tập thể Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại buổi tổng kết công tác.

Tăng cường công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật sư, giám sát hoạt động hành nghề Luật sư, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến Luật sư, giáo dục, uốn nắn những sai phạm của Luật sư nhưng cũng kiên quyết xử lý kỷ luật Luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ Luật sư.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và mở rộng các quan hệ quốc tế, tạo cơ hội cho đội ngũ Luật sư giao lưu, trao đổi và học tập với Luật sư quốc tế, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ Luật sư có khả năng hội nhập quốc tế, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để quảng bá về Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nghề Luật sư ở Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước Nhà nước và xã hội.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó.

Cũng tại buổi lễ tổng kết, Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiến hành bỏ phiếu nhất trí công nhận 06 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Chu Thị Trang Vân, Bí thư Chi bộ Cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Phương Hữu Oanh, Chi ủy viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Nhà báo Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam; đồng thời, nhất trí Chi bộ cơ quan thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổ chức cơ sở Đảng thời gian qua.