ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN LUẬT SƯ 2 TỈNH NINH BÌNH VÀ HẢI DƯƠNG

Sáng 03/8/2023, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Đoàn công tác Liên đoàn Luật sư Việt Nam do LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình.

z4573736821136 7a7cf6b27467213189fd0334ae54634e

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác còn có ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng Đảng đoàn; Luật sư Nguyễn Xuân Anh, PTTK-CVP Liên đoàn cùng đại diện một số Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Về phía Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình có ông Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình. Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình có Luật sư Lê Chí Vịnh, Chủ nhiệm Đoàn; 2 Phó Chủ nhiệm Đoàn là Luật sư Nguyễn Thị Kim Yến, Luật sư Lê Anh Văn cùng các luật sư đại diện Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình.

z4573736877799 175a8fb6c1f71c664eea8ad7c13018c1

TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN và LS. Lê Chí Vịnh, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Luật sư Lê Chí Vịnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình, đã trình bày báo cáo về công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình từ năm 2020 đến nay. Theo đó, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình đã thực hiện tốt công tác tổ chức và duy trì đều đặn hoạt động tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư. Hàng năm, Ban chủ nhiệm Đoàn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% luật sư trong đoàn. Trong đó, Đoàn đặc biệt quan tâm đến việc học tập bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi bổ sung, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư… góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của luật sư đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Đặc biệt, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình thường xuyên được Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trong tỉnh giao thực hiện một số nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh.

z4573736862594 a75e42bcbf7fe7a516c9dcafc4befcbc

Luật sư Lê Chí Vịnh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động của Đoàn

Các thành viên Ban chủ nhiệm và các luật sư thuộc các tổ chức hành nghề luật sư tỉnh Ninh Bình thường xuyên đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan trong tỉnh Ninh Bình về báo cáo tuyên truyền pháp luật tại các hội nghị, tọa đàm về pháp luật. Ban chủ nhiệm Đoàn là một trong các đầu mối tham mưu, đóng góp vào các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách ở địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình cũng đang tích cực tiến hành các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư dự kiến vào cuối năm 2024.

z4573736885719 09eb70f658545f691fc2203f12f1dc53

Chiều ngày 03/8/2023, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Đoàn công tác Liên đoàn Luật sư Việt Nam do LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương.

z4573736933594 1d4fca230fc38eb394f8a878cabac25b

Toàn cảnh buổi làm việc tại Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương

Về phía Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương có Luật sư Nguyễn Kiều Đông, Chủ nhiệm Đoàn cùng các luật sư đại diện Hội đồng khen thưởng kỷ luật và ủy ban, đơn vị trực thuộc của Đoàn.

Tại buổi làm việc, Luật sư Nguyễn Kiều Đông đã trình bày báo cáo về công tác tổ chức và hoạt động Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023.

z4573736953224 5056084edaae5ccf89ff2650f510ea36

Luật sư Nguyễn Kiều Đông, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động của Đoàn

Theo đó, Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương hiện nay có tổng số luật sư thành viên là 56 luật sư. Hàng năm, Ban Chủ nhiệm Đoàn đều lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư gửi Liên đoàn Luật sư Việt nam và Sở Tư pháp tỉnh. Các luật sư tham gia bồi dưỡng được cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật phục vụ cho hoạt động hành nghề luật sư. Công tác phân công tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư bào chữa theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Về công tác tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn đã thống nhất triển khai xây dựng Đề án tổ chức đại hội, phương án nhân sự trình các cơ quan chức năng và Liên đoàn Luật sư Việt Nam phê duyệt vào đầu năm 2024.

z4573736979048 798ac28c8315180e38be58271860b304

Các Luật sư phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương đã tích cực phối hợp với Liên hiệp hội Khoa học và kỹ thuật của tỉnh để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật. Đoàn đã luân phiên cử thành viên Ban chủ nhiệm tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, qua đó đã có nhiều đóng góp tích cực đối với các hoạt động do UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Ủy ban MTTQ tổ chức. Ngoài ra Ban Chủ nhiệm Đoàn cũng tích cực tham gia các hoạt động do các cơ quan khác của tỉnh tổ chức, duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần thúc đẩy, quảng bá, xây dựng uy tín, vị trí của Đoàn và hình ảnh nghề luật sư đối với nhà nước và xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn cũng gặp những khó khăn trong quá trình hoạt động. Nguồn kinh phí hoạt động của Đoàn là phí do các luật sư thành viên đóng góp hàng năm nên việc duy trì hoạt động của Văn phòng Đoàn, triển khai một số các hoạt động tự quản của Đoàn vẫn còn rất hạn chế. Số lượng luật sư thành viên của Đoàn còn ít so với quy mô, tỷ lệ dân số và số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bản tỉnh, trong khi nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý từ luật sư ngày một tăng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, trao đổi của các luật sư đại diện 02 Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hải Dương, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của 02 Đoàn Luật sư trong thời gian vừa qua. Mặc dù số lượng thành viên của cả 02 Đoàn Luật sư hiện tại vẫn còn ít và chưa tương thích với quy mô và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhưng các luật sư của 02 Đoàn Luật sư vẫn đóng góp tích cực, duy trì tốt các hoạt động tự quản của Đoàn, gắn kết các luật sư thành viên, phục vụ tương đối tốt một số hoạt động của tỉnh. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị cả 02 Đoàn Luật sư sớm đề nghị với các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai thành lập tổ chức Đảng tại Đoàn Luật sư để nâng cao vai trò Lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động luật sư theo quy định của Trung ương.

z4573910038081 4ee96ac2e8678828d3acf66e9fa60aba

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình

z4573908459776 7eea6e7ba0dc36754e707bc818587191

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam mong muốn cả 02 Đoàn Luật sư tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng ngày càng chất lượng, qua đó, nâng cao vai trò và vị thế của luật sư trong cộng đồng xã hội.

z4573736904439 53401ec0f80a316528463b67840af3e4

Đoàn công tác Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình

DSC09243

Đoàn công tác Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương