Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính TW làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày 31/8/2023, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về công tác kiểm tra đối với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

DSC09788

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương còn có 05 thành viên khác, trong đó có ông Nguyễn Xuân Diện – Phó Vụ trưởng Vụ 6, Ban Nội chính Trung ương làm Phó trưởng đoàn.

z4665451015058 886b4bceda9ddd83a2fca1f115fde228

Thành viên Đoàn Kiểm tra Ban Nội chính Trung ương

Về phía Bộ Tư pháp có bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp; bà Dương Thu Phương, Trưởng phòng quản lý luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp.

z4665464891085 b374ffcb3adff4135c5badbdfd26ac7a

Đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

Về phía Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam có: LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; một số thành viên Đảng đoàn gồm các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Luật sư Lưu Tiến Dũng, Luật sư Nguyễn Hải Nam và Luật sư Đào Ngọc Chuyền cùng một số cán bộ Đảng đoàn và Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

z4665449246084 3b7c376296dd4392cee707b36c881857

Thành viên Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Mở đầu buổi làm việc, LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả tổ chức thực hiện kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư.

DSC09856

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính TW và LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLSVN chủ trì buổi làm việc

Báo cáo của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu rõ, ngay sau Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III (tháng 12/2021), Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW vào những hoạt động cụ thể, trong đó tập trung vào xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động nhiệm kỳ III và cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm cho từng năm. Đến nay, về cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm đã và đang được Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn triển khai thực hiện theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

DSC09805

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Sau khi Kết luận số 69-KL/TW được ban hành, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”. Bên cạnh đó, Đảng đoàn đã chỉ đạo Hội đồng Luật sư toàn quốc ban hành “Các nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III (2021 -2026), trong đó Đảng đoàn luôn nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức đồng bộ với các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kết luận số 69-KL/TW. Các thành viên Đảng đoàn luôn phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn thiết thực, sâu sát và có hiệu quả; tiếp tục mở rộng mối quan hệ với Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy của các cơ quan Trung ương, với Thường trực tỉnh, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó, vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam được khẳng định, từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, chỉ thị của các cơ quan Đảng ở Trung ương.

DSC09854

 Luật sư Lưu Tiến Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn

DSC09842

Luật sư Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn

DSC09847

Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng đoàn Liên đoàn vẫn gặp phải một số các hạn chế, khó khăn có thể kể đến như việc các hoạt động của Liên đoàn do các luật sư đảm nhận công việc mới và mở rộng nên cũng có một số việc cần có thời gian làm quen để có thể đưa các hoạt động dần vào nề nếp. Kế hoạch của Đảng Đoàn triển khai Kết luận 69 ban hành còn chậm nên một số hoạt động chưa đều. Việc bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư có những yếu tố khách quan phụ thuộc vào sự phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng; trong công tác xây dựng pháp luật, vẫn còn một số văn bản chất lượng góp ý chưa cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam đã được triển khai nhưng vẫn còn một số luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư, ảnh hưởng tới uy tín của nghề luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Cùng với đó là việc một số Đoàn Luật sư vẫn chưa tổ chức được Đại hội bất thường để sửa đổi bổ sung nội quy Đoàn Luật sư cho phù hợp với Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III mặc dù trong năm 2022, có điều kiện để tổ chức được nhưng công tác chuẩn bị còn bất cập so với yêu cầu đặt ra.

Căn cứ vào các nhiệm vụ trọng tâm năm của nhiệm kỳ III, trên cơ sở kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Kết luận số 69-KL/TW, trong những thời gian tới, Đảng đoàn và Thường trực Liên đoàn cần tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng với hoạt động bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Trên cơ sở hướng dẫn của các Ban Đảng về mô hình tổ chức Đảng trong tổ chức và hoạt động của tổ chức – xã hội nghề nghiệp luật sư, có kế hoạch trao đổi với các Tỉnh, Thành ủy nhằm thành lập, củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức đảng ở các Đoàn luật sư chưa thành lập tổ chức Đảng.

Đảng Đoàn phân công và có ý kiến chỉ đạo Thành viên Thường trực Liên đoàn theo dõi, bám sát và hỗ trợ cấp ủy, Ban chủ nhiệm các Đoàn Luật sư địa phương về công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới, nhất là công tác nhân sự, lựa chọn người đứng đầu Đoàn Luật sư địa phương.

3. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng pháp luật để hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, bảo đảm để luật sư thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nâng cao trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp đối với luật sư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề luật sư.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

4. Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ luật sư theo quy định.

5. Củng cố và mở rộng các quan hệ quốc tế, tạo cơ hội cho đội ngũ luật sư giao lưu, trao đổi và học tập với luật sư quốc tế. Tổ chức thành công các chuyến đi học tập và trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức luật sư quốc tế.

6. Chỉ đạo thành công công tác tổ chức bình chọn, vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật.

7. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để quảng bá về Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nghề luật sư ở Việt Nam.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó. Tổ chức tốt các phong trào nhân ngày Truyền thống Luật sư và Ngày Pháp luật Việt Nam.

DSC09799

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra
kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam. ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đảng đoàn Liên Đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của luật sư; nâng cao hiệu quả tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. Nhấn mạnh thêm các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Hải mong muốn Liên đoàn Luật sư Việt Nam tập trung xây dựng tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật sư để trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và đội ngũ luật sư; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị – pháp lý do Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền giao phó; xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư luôn ý thức tinh thần phục vụ lợi ích chung cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, góp phần xây dựng thể chế, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.