Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước: Hội nghị thường niên tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 12/3/2023, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị thường niên năm 2022.

Dự Hội nghị có Luật sư Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ông Trần Thanh Long – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước.

3 Hoi nghi thuong nien 2023 r

Luật sư Phan Thông Anh, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước cùng các Phó Chủ nhiệm: Luật sư Hoàng Minh Quang và Luật sư Lê Văn Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 68/88 luật sư thành viên và 9 người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước.

2 Hoi nghi thuong nien 2023 r

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022; thông qua Báo cáo tổng kết công tác bồi dưỡng luật sư năm 2022, Báo cáo hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số năm 2023; triển khai công tác thu phí thành viên theo Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ ngày 28/8/2022 của Hội đồng Luật sư toàn quốc; triển khai Quy chế phối hợp trong công tác  quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 

Về tổ chức, đến cuối năm 2022 Đoàn Luật sư có 88 luật sư, 47 người tập sự đăng ký hoạt động tại 21 tổ chức hành nghề, 08 Chi nhánh và 08 Văn phòng giao dịch của các tổ chức hành nghề luật sư đặt tại địa phương và ngoài tỉnh. Trong năm qua, các luật sư của Đoàn đã tham gia tố tụng tổng cộng 772 vụ việc, trong đó có 79 vụ án chỉ định, thực hiện 475 vụ việc tư vấn phát luật và dịch vụ pháp lý khác, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 238 trường hợp. Bên cạnh đó, Đoàn Luật sư tỉnh cũng đã thực hiện chương trình chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Bình Phước với tổng số tiền gần 350 triệu đồng, trong đó các luật sư của Đoàn đóng góp được 115,5 triệu đồng.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Luật sư đã triển khai Hướng dẫn về việc đề cử ứng cử nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 7 (dự kiến tổ chức Đại hội vào cuối năm 2023), tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 6 để chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 7.

Phát biểu tại Hội nghị, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực trong các mặt hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, hoạt động luật  sư trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong năm vừa qua, đáng chú ý là các công tác phát triển luật sư, học tập đạo đức và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp luật sư, trợ giúp pháp lý, tham gia đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý  tại địa phương, hoạt động trợ giúp pháp lý, từ thiện xã hội và đặc biệt là góp phần chăm lo cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Luật sư Nguyễn Hải Nam đề nghị Đoàn Luật sư bên cạnh việc tập trung bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp luật sư để nâng cao chất lượng hoạt động luật sư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thì rất cần đặt ra mục tiêu, giải pháp cụ thể để phát triển số lượng luật sư thành viên để đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý và thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn Luật sư, trong đó chú ý phát triển số lượng luật sư cư trú tại địa phương. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 7 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2023, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước lưu ý chuẩn bị công tác tổ chức để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, đúng quy định, quy trình của Luật Luật sư, Điều lệ và Hướng dẫn của Liên đoàn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh và trao đổi với Liên đoàn Luật sư Việt Nam để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ.

4 Hoi nghi thuong nien 2023 r

5 Hoi nghi thuong nien 2023 r

Luật sư Nguyễn Hải Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao tặng bằng khen cho tập thể Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề, các luật sư.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước cũng đã công bố quyết định và trao tặng khen thưởng cho tập thể Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề, các luật sư và cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động luật sư trong năm 2022./.

1 Hoi nghi thuong nien 2023 r