Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2024-2029)

Ngày 13/6/2024, Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

1 1

Tham dự Đại hội, về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư Nguyễn Thị Kim Lan – Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Về phía các cơ quan ban ngành của tỉnh Cao Bằng có: ông Dương Xuân Hảo – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nông Văn Dực – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Nông Bế Chiến – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, ông Hoàng Cao Đức – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, bà Dương Thủy Tiên – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Nông Văn Tuân – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cùng một số đại biểu của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Công an và Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh Cao Bằng.

Đại hội có đầy đủ 21 luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng tham dự.

2 1

Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng

3 1

Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Tại Đại hội, luật sư Nguyễn Đình – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng đã trình bày khái quát về tình hình hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ cho Đoàn Luật sư cùng với sự quản lý thường xuyên, chỉ đạo trực tiếp của Sở Tư pháp và các cơ quan quản lý liên quan và sự phấn đấu của Ban Chủ nhiệm, luật sư thành viên và tổ chức hành nghề luật sư trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Luật sư lần thứ IV (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đề ra.

Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng hiện có 21 luật sư thành viên, đa số là các luật sư cao tuổi nên còn hạn chế về hoạt động và duy trì hoạt động lâu dài. Với 11 tổ chức hành nghề luật sư, vẫn còn 09 tổ chức hành nghề luật sư chỉ có 01 luật sư hoạt động.

Trong nhiệm kỳ có sự gia tăng số lượng luật sư thành viên (tăng 11 thành viên) nên hoạt động hành nghề của luật sư cũng tăng cả về số lượng và chất lượng vụ, việc so với các nhiệm kỳ trước, cụ thể là tổng số vụ, việc có luật sư tham gia tố tụng và tư vấn được 1856 vụ, việc.

Đoàn Luật sư đã quan tâm chú trọng triển khai các hoạt động của Đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn; công tác kiểm tra giám sát luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư thành viên; hoạt động thi đua khen thưởng để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong việc xây dựng phát triển Đoàn Luật sư và nghề luật sư.

4 1

Luật sư Nguyễn Đình – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng
trình bày Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2019-2024 trước Đại hội

Là một tỉnh miền núi, Đoàn Luật sư đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị – pháp lý như tham gia các hoạt động đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật theo đề nghị của các cơ quan ban ngành của tỉnh; luôn đảm bảo phân công các luật sư tham gia vào các vụ án chỉ định theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng; tổ chức triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân dân; phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Đoàn Luật sư là thành viên của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật và là thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý đã tích cực tham gia thông qua dịch vụ tư vấn pháp luật.

Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham gia trao đổi góp ý 100% số văn bản dự thảo pháp luật của Trung ương, địa phương triển khai tại địa phương như góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung; Kế hoạch đề án tăng cường năng lực pháp luật của người dân, Dự án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án”,..vv..  Trong nhiệm kỳ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã nhận được 198 văn bản của các cơ quan tiến hành tố tụng về việc yêu cầu Đoàn Luật sư phân công tổ chức hành nghề cử luật sư tham gia tố tụng vụ án chỉ định, bảo đảm tiến độ, thời gian và đáp ứng yêu cầu.

Ngoài các hoạt động quản lý, hành nghề của luật sư, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên còn tích cực hưởng ứng các phong trào như đóng góp từ thiện các quỹ, phòng chống dịch COVID-19,.. thể hiện tinh thần, trách nhiệm của luật sư với cộng đồng xã hội, góp phần cùng với các tổ chức, cơ quan và nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Luật sư còn một số khó khăn, hạn chế như việc phát triển luật sư trẻ còn khó khăn, chất lượng luật sư chưa đồng đều, kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, chưa có trụ sở làm việc ổn định của Đoàn, một số luật sư hạn chế về việc làm, không có thu nhập để đảm bảo đời sống và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Sau phần trình bày báo cáo của luật sư Nguyễn Đình, luật sư Đinh Thị Hà – Phó Chủ nhiệm Đoàn trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm, Báo cáo công tác tài chính trong nhiệm kỳ 2019-2024 và một số nội dung mới trong dự thảo Nội quy sửa đổi bổ sung của Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng.

5 1

Luật sư Đinh Thị Hà – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng
trình bày Báo cáo tài chính nhiệm kỳ và Dự thảo sửa đổi bổ sung Nội quy của Đoàn Luật sư

Đại biểu dự Đại hội đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn trong hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đánh giá toàn diện hoạt động của Đoàn Luật sư trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Luật sư và các luật sư thành viên đã nhìn nhận thẳng thắn, chỉ ra những thuận lợi và tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Đoàn Luật sư.

6 1

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng chí Nông Văn Dực, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù điều kiện hoạt động có nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, Đoàn Luật sư đã tích cực đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đoàn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như công tác chính trị tư tưởng đối với luật sư thành viên, tăng cường công tác tự quản, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp, nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho luật sư để đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác trong tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trong thời gian tới, để phát huy những thành tựu đã đạt được từ nhiệm kỳ IV, đồng chi Nông Văn Dực đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thực hiện hiệu quả định hướng xây dựng phát triển đội ngũ luật sư của Đoàn, làm tốt công tác tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hành nghề luật sư thông qua công tác đào tạo bồi dưỡng, tăng cường sự phối hợp giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan ban ngành để hoàn thành tốt những nhiệm vụ pháp lý được giao phó tại địa phương, tham gia tích cực hơn nữa vào các công tác xã hội để nâng cao vị thế của luật sư, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người luật sư với cộng đồng, xã hội.

8 3

Đồng chí Nông Văn Dực – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024 của Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng, cùng những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn trong tổ chức hoạt động của Đoàn, chia sẻ những khó khăn, hạn chế của Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng. Ban Chủ nhiệm đã có sự phân công thực hiện điều hành hoạt động của Đoàn Luật sư đạt được những kết quả đáng trân trọng về nhiều mặt công tác, từng bước góp phần phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư của tỉnh, Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh vẫn luôn đảm bảo thực hiện được các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ theo quy định, như công tác bảo vệ quyền hành nghề của luật sư, công tác xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và động viên các luật sư tham gia các hoạt động theo đề nghị của các cơ quan ban ngành tại địa phương.

13

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Góp ý phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 của Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2024 – 2029 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục xây dựng nghề luật sư ngày càng phát triển để Đoàn Luật sư có thể triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong các nhiệm vụ chính trị pháp lý tại địa phương; khuyến khích động viên, thu hút tạo nguồn luật sư trẻ giúp phát triển đội ngũ luật sư kế cận trên địa bàn tỉnh, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng của luật sư để đáp ứng nhu cầu của địa phương, chủ động đề xuất những sáng kiến và cơ chế phối hợp hiệu quả với các cơ quan ban ngành của tỉnh để phát huy thế mạnh của các luật sư trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tạo môi trường và điều kiện tốt nhất để khuyến khích đội ngũ luật sư trẻ cống hiến, phát triển nghề luật sư của tỉnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Lãnh đạo Sở Tư pháp đã trao Bằng khen cho các luật sư, tổ chức hành nghề có thành tích trong hoạt động, xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.

10 1

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
trao Bằng khen của Liên đoàn cho luật sư Nguyễn Đình

14

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
trao Bằng khen của Liên đoàn cho luật sư Nguyễn Thị Thuỷ

9 1

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

15

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng quà cho Đoàn Luật sư

16

Ông Nông Văn Dực – Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Đoàn Luật sư, luật sư Nguyễn Đình – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ 2019-2024 và VPLS Nguyễn Thị Thuỷ

Kết thúc, Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm gồm 03 thành viên, bầu Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật gồm 03 thành viên và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc. Cụ thể:

Ban Chủ nhiệm gồm:

  1. Luật sư Đinh Thị Hà – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;
  2. Luật sư Trần Thị Thọ – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư;
  3. Luật sư Hà Thị Cúc – Uỷ viên Ban Chủ nhiệm

Hội đồng Khen thưởng kỷ luật gồm:

  1. Luật sư Hà Thị Cúc;
  2. Luật sư Nông Văn Giang;
  3. Luật sư Trần Ngọc Linh.

11 1

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2024 – 2029